Podsticaji za poljoprivredu

10.10.2013.

Krompir

RUDO – U budžetu opštine Rudo za 2013. godinu, za posticaje u poljoprivredi planirana su sredstva od 75.000 KM.

Prema izjavi Dragane Jovanović, samostalnog stručnog saradnika za privatno preduzetništvo i poljoprivredu u administrativnoj službi opštine Rudo, do kraja septembra 2013. godine podnijeto je 370 zahtjeva. Od toga je realizovano 303, odnosno isplaćeno 32.926 KM.

Najviše je bilo zahtjeva za vještačko osjemenjavanje i za proizvodnju mlijeka.

Za preostali dio sredstava za podsticaje zahtjevi se mogu podnijeti do kraja godine. Podnosioci zahtjeva mogu ostvariti prava na podsticaje za iste vrste proizvodnje i iz republičkog budžeta pod uslovom da imaju registrovano poljoprivreno gazdinstvo i da nemaju dugovanja prema Minstarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Opština Rudo