Održana 12. redovna sjednica Skupštine opštine Višegrad

19.11.2013.

SO Višegrad

USVOJEN REBALANS BUDžETA

VIŠEGRAD – Većinom glasova odbornika na 12. redovnoj sjednici Skupštine opštine Višegrad usvojen je rebalans ovogodišnjeg budžeta opštine Višegrad u visini od 9.729.410 maraka, što je povećanje za oko 16 odsto.

Nakon poduže rasprave o ponuđenom nacrtu jedino je prihvaćen amandman kojim je Domu zdravlja Višegrad odobren dodatni grant od 50.000 maraka.

Pojašnjavajući razloge za rebalansiranje budžeta načelnik opštine Višegrad, Slaviša Mišković je rekao da je dobrim dijelom do njega došlo zbog uvećane proizvodnje električne energije u Hidroelektrani „Višegrad, čemu je doprinijela dobra hidrologija.

-Povećane su i naknade za vodu, dok su prihodi od poreza manji. S druge strane prošli su nam neki projekti koji se sufinansiraju sa opštinom, što nismo mogli planirati, a što je takođe uvećalo priliv sredstava u budžet, pojasnio je načelnik Mišković.

On je dodao da su budžetskim suficitom izbalansirani troškovi i prihodi.

-Mada se to nakon pregleda ostvarivanja budžeta za devet mjeseci ove godine ne vidi, jer su mnogi raniji projekti sada u fazi završetka, a neki nisu još uvijek realizovani, a sredstva za njihovu realizaciju su rezervisana, naglasio je Mišković, dodavši da će opštinska administracija u potpunosti ispoštovati projekat za podsticaj sela i poljoprivrede.

Podrška razvoju sela i poljoprivrede

-Zbog knjiženja smo izdvojili kreditna podsticajna sredstva u visini od 250.000 maraka, za šta je ovih dana objavljen konkurs za dodjelu uz kamatu od 3,2 odsto, a u formirani garantni fond izdvojeno je 125.000 maraka, pojasnio je Mišković.

Odbornici su predhodno prihvatili informaciju o ostvarenju budžeta opštine Višegrad za prvih devet mjeseci ove godine u visini od 6.692.527 maraka, što je u odnosu na plan ostvarenje od oko 90 odsto.

U nastavku sjednice usvojen je izvještaj o realizaciji kreditnih sredstava datih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije sa 30. septembrom 2013. godine.

Odbornici SNSD napustili dio sjednice

Prilikom razmatranja i usvajanja većeg broja tačaka vezanih za kadrovska rješenja u javnim ustanovama odbornici SNSD-a su napustili sjednicu, da bi se nakon toga vratili i učestvovali u nastavku njenog zasjedanja.

Između ostalog na 12. redovnoj sjednici opštinskopg parlamenta Višegrad usvojena je Odluka o izmjenama režima saobraćaja na području grada, Program zajedničke komunalne potrošnje u narednoj godini, kao i Informacija o stanju elektroenergetske mreže i Plan zimskog održavanja puteva, ulica i javnih površina.