Opština pomogla penzionerima za Vaskrs

17.04.2014.

Penzioneri

FOČA – Opština Foča je, povodom Vaskrsa, za pomoć socijalno ugroženim penzionerima, opštinskom Udruženju penzionera uplatila 21.000 konvertibilnih maraka.

Načelnik opštine, Radisav Mašić kaže da je ove godine u budžetu planirano 40.000 KM za pomoć penzionerima.

– „Ta pomoć od 21.000 maraka je, prije svega, namjenjena najugroženijim kategorijama penzionera. Spisak najugroženijih pravilo je Udruženje penzionera, oni su dodali dio svojih sredstava, tako da će ovim spiskom pomoći biti obuhvaćeno oko 400 penzionera.“ – rekao je Mašić i dodao da je ovo rađeno i prošle godine, te smatra da će pomoć dobro doći svima koji je dobiju.

U Udruženju penzionera ističu da je kriterijum za podjelu pomoći ukupna socijalna situacija u porodici penzionera, a ne samo visina penzije, pa se vodilo računa da pomoć dobiju porodice koje imaju više nezaposlenih članova.

Predsjednik udruženja penzionera, Jovo Petrović, kaže da će po 50 KM dobiti 400 penzionera koji najteže žive.

– „Pokušali smo napraviti spisak najugroženijih penzionera. Ako su mjesni povjerenici uredno sastavili spiskove onda neće biti problema, a ako nisu, sva odgovornost je na njima i na Udruženju“ – rekao je Petrović te pozvao penzionere koji se osjećaju zapostavljeni da dođu u Udruženje i ulože žalbu. Petrović se zahvalio lokalnoj vlasti i načelniku opštine Radisavu Mašiću na ukazanoj pomoći za Vaskrs.

Udruženje penzionera prošle godine je podjelilo 41.00 maraka za pomoć ugroženima i 31.000 porodicama umrlih.

Na području opštine Foča ima oko 3.800 penzionera.

Opština Foča - Nataša Miletić