Studenti medicine iz Foče u domu staraca u Rogatici

16.04.2014.

Dom za stare u Rogatici

IMALO SE ŠTA NAUČITI

ROGATICA – Trideset studenata Medicinskog fakulteta iz Foče na smjeru zdravstvene njege, druga godina, predvođeni asistentima Natalijom Hadživuković i Sandrom Joković, boravila je danas, 16. aprila, u posjeti domu za stara lica „Moj dom“ u Rogatici.

– Cilj ove naše prve posjete „Mom domu“ u Rogatici je da studenti vide kako je organizovan rad u ovakvoj ustanovi, ko su kadrovi koji rade i najvažnije ko su korisnici koji ovdje borave, odnosno da se upoznatju sa dijelom praktičnog rada koji se obavlja sa stanovišta medicine – gerijatrijska procjena i uzimanje anemneze sa upoznavanjem kako teče jedan njihov dan boravka u domu, reče asistent na predmetu gerijatrija Nataša Hadživuković.

Dom za stare u Rogatici

– Ono što smo vidjeli, naglasila je ona, mogu reći da je osoblje, funkcionalnost zgrade i ostalo što treba da ima jedna ovakva ustanova na visokom nivou. Ovdje su, i to nas je prijatno iznenadilo, sobe u kojim borave korisnici svijetle, prozračne i čiste. Korisnici sa kojim smo razgovarali su zadovoljni uslugama, što je veoma bitno i radi njih i radi ugleda ustanove.

Goste iz Foče kroz „Moj dom“, u kome je 26 soba, uz zaposleno osoblje, proveo je i doktor Momir Janković iz Psihijatrijske bolice u Sokocu pod čijim je nadzorom dio korisnika ove ustanove, a direktor Radomir Ćućula upoznao ih je sa „ličnom kartom“ doma. Ovdje je, rekao je on, trenutno 46 štićenika, uglavnom iz svih opštine Sarajevsko-romanijske i Gornjedrinske regije.

Dom za stare u Rogatici

– Osnovna zadaća, rekao je Ćućula, zaposlenog osoblja je da uz zdravu i kvalitetnu hranu u tri obroka, obezbijedi higijenu u sobama gdje korisnici spavaju, higijenu zajedničkih prostorija u kojim se druže tokom dana i jedan dio noći i higijenu samih korisnika kroz redovno kupanje, presvlačenje, šišanje i brijanje. Tu je i zdravstvena njega od strane ljekara i ostalog medicinskog osoblja. Posebna pažnja posvećuje se obaveznom uzimanju, i po vremenu i po količini, propisane terapije od strane porodičnog ljekara ili ljekara specijaliste.

– Interes za smješaj u našu ustanovu, naglasio je Ćućula, stalno raste i prevezilazi naše prostorne i kadrovske mogućnosti. Trenutno je „ na čekanju“ deseak zainteresovanih. Ima ih čak iz Hrvatske, Srbije i Federacije BiH, uglavnom onih koji su vezani sa Republikom Srpskom. Zanimljivo je da jedan broj zainteresovanih nudi nepokretnu imovinu za doživotni boravak u Domu. Jedna baka iz Kaknja, nudi kuću i okućnicu, a druga, iz Olova, obje iz Federacije BiH, jednoispsoban stan za smještej i doživotno izdržavanje.

Dom za stare u Rogatici

Studenti Ljiljana Novaković iz Bratunca i Ljubiša Koturski iz Zvornika rekoše da će im ovo što su vidjeli i čuli u „Mom domu“ dobro doći za buduće ispite iz oblasti gerijatrije, a nadaju se i u praksi kad počnu raditi kao diplomirani zdravstveni radnici u domenu njege starijih. Možda i ovdje u Rogatici.