Popravka puteva u Foči

30.05.2014.

Foča-glavna ulica

FOČA – Vodene bujice, prouzrokovane nedavnim obilnim kišama, oštetile su seoske puteve u mnogim mjesnim područjima.

U selu Gubera, vodena bujica je odnijela dijelove puta, zatrpala propuste i oštetila livade i njive na koje je nanijela zemlju i pijesak.

Slično je i u selima Brusna, Biokovi, Štović…

U saradnji sa sa mještanima, Opština je odmah otpočela popravku puteva. Put prema Guberima je saniran u dužini od 2,5 km, sanira se put prema crkvi u Okolištima, a nakon toga biće sanirani i preostali nekategorisani seoski putevi.

Izvršna vlast poziva građane da se uključe u akcije popravke puteva u svojim selima, kako bi uz pomoć građevinskih mašina osposobili puteve do svojih sela i zaseoka.

Nataša Miletić - Opština Foča