Saopštenje SNSD-a Višegrad

25.05.2014.

SNSD Višegrad

VIŠEGRAD – Predstavnici Opštinskog odbora SNSD Višegrad su dana 25.05.2014. godine u prostorijama Boračke organizacije Višegrad održali sastanak sa novoizabranim predsjednikom i članovima predsjedništva Boračke organizacije i tom prilikom im čestitali na uspješno provedenim izborima.

Zajednički je istaknuto da nije bilo značajnijih političkih uticaja u sprovođenju izbora i da bi eventualni naknadni uticaj bilo koje političke partije u daljem radu Boračke organizacije doveo u pitanje legitimitet same Boračke organizacije.

Takođe je razmatrana problematika vezana za boračku populaciji u Višegradu i razmjenjena su iskustva o dosadašnjoj saradnji SNSD-a Višegrad i Boračke organizacije. Konstatovano je da u određenom prethodnom periodu saradnja nije bila na potrebnom nivou i svi učesnici su saglasni da će se u budućnosti ova saradnja unaprijediti.

OO SNSD-a Višegrad smatra da je poslednje saopštenje narodnog poslanika Miroslava Kojića vezano za problematiku Boračke organizacije opštine Višegrad prepuno proizvoljnih i kontradiktornih informacija koje imaju za cilj stvaranje zabune kod građanja Višegrada i da dovodi do daljeg izazivanja sukoba koji nikome nisu potrebni. Između ostalog, poslanik Kojić se poziva na neviđene teorije zavjere koje se pokreću iz Andrićgrada i iz određenih državnih struktura Republike Srpske a navodno protiv više lica koji su bili pripadnici višegradske intervente čete. Čak se poziva na bliske izvore istražnih organa Republike Srpske od kojih dobija informacije za navedene teorije zavjere.

Smatramo da narodni poslanik na ovaj način želi da skrene pažnju sa afera koji potresaju aktuelnu vlast u Višegradu (kupovina poljoprivrednih mašina, kupovina nekretnina od „Srbinje puteva“, rekonstrukcija ćuprije i sl.), pa izmišlja nepostojeće protivnike u Andrićgradu i vlastima RS.

Činjenica je da Andrićgrad u Višegradu predstavlja sve ono što oni nisu sposobni da urade a to je zapošljavanje novih ljudi, stvaranje pozitivne slike o gradu i vjera u bolju budućnost regije i Republike Srpske.

SNSD Višegrad