SO-e Rogatica – budžet kraći za 209.000 maraka

01.05.2014.

SO Rogatica

ROGATICA – Prihodi budžeta opštine Rogatica za 2013. godinu ostvareni su u visini od 5,792.256 maraka. Istovremeno rashodi su dostigli cifru od 6,002.235 maraka, odnosno godina je završena sa deficitom od 209.671 marku, rečeno je na sjednici SO-e koja je juče, zadnjeg dana april, održana.

U strukturi troškova vode lična primanja sa 2,132.000 maraka. U nefinansijsku imovinu, odnosno finansiranje 12 kapitalnih projekata, utrošeno je 814.000, od čega najviše u putnu infrastrukturu, investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju preko 516.000. Izdaci za finansijsku imovinu iznosili su 111.000, a za otplatu dugova utrošeno je 38.000 maraka.

– Manjak u budžetu, reče v.d. načelnika za finansije Tijana Motika, rezultat je nedovoljnog priliva neporeskih prihoda za 150.000 i indirektnih poreza za 100.000 maraka i on će se, prema zaključku Skupštine, nadoknaditi iz tekuće budžetske potrošnje i na račun nefinansijske imoveine u ovoj godini.

SO Rogatica

Na sjednici, koja je na dnevnom redu imala čak 19 tačaka, razmatrano je i više informacija o radu u protekloj godini pojedinih institucija i organa u opštini. Među njima je i Informacija o stanju bezbjednosti i aktivnostima Policijske stanice.

Obrazlažući ovaj dokumenat komandir policije Vojislav Gladanac rekao je da je u 2013. evidentirano 51 krivično djelo, ili za 14 posto manje nego predhodne godine. Opšti kriminalitet je manji za 17, a prekršaji javnog reda i mira za 12 posto.

Javni red i mir narušen je 39 puta od strane 53 prekršioca. Nadležnom sudu podneseno je 27 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, dok je prekršiocima na licu mjesta izdato 14 prekršajnih naloga.

SO Rogatica

– U oblasti bezbjednosti saobraćaja, rekao je Gladanac, stanje je zadovoljavajuće i bolje nego predhodne godine. Prije svega, nije bilo saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povrijeđenim licima. Ali, zato, izdato je 255 prekršajnih naloga, a protiv 28 vozača podnesene su prekršajne prijave za 20 prekršaja. Iz saobraćaja je isključeno 40 vozača i 22 vozila.

Razmatrajući informaciju o radu Policije, pokrenuto je i više pitanja od kojih neka, kao što je nelegalni prevoz u putničkom i teretnom saobraćaju, prodaja alkohola maloljetnim licima, uništenje saobraćajne infrasatrukture, nekontrolisana preopterećenost puteva, zaštita učenika ispred Srednjoškolskog centra i slična, za koja je rečeno da najvećim dijelom nisu u nadležnosti policije, nego traže angaživanje i drugih organa u opštini, prije svega Savjeta za bezbjednost saobraćaja i Foruma za bezbjednost.

Sreten Mitrović