Opština Novo Goražde uključena u projekat CRESSIDA

02.08.2014.

Novo Goražde panorama

DODATNO JAČANJE STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA

NOVO GORAŽDE – Opština Novo Goražde je jedna od tri opštine iz Bosne i Hercegovine koja je uvrštena u projekat „CRESSIDA – Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima rijeka Drine (BiH, Srbija i Crna Gora) i Drim (Albanija, Kosovo i Makedonija).

Cilj projekta je pružanje podrške lokalnim zajednicama koje se nalaze u slivovima rijeka Drine i Dria, relevantnim državnim institucijama i poslovnom sektoru za bolje provođenje svojih strateških dokumenata i planova vezanih za održivi razvoj.

Projekat finansira Američka agencija za zaštitu životne sredine i italijansko Ministarstvo zaštite životne okoline, kopna i mora, a trajaće ukupno pet godina. Za prvu fazu projekta obezbijeđena su sredstva u iznosu od 500.000 američkih dolara.

Novo Goražde je već učestvovalo u realizaciji sličnmih projekata sa Regionalnim Centrom za životnu sredinu: „Komisija za rijeku Drinu“ i „Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu“. Rezultat ovih projekata je: Izrada Strategije održivog razvoja opštine Novo Goražde za period 2012. – 2017. godina, izrada školskog razvojnog plana, rekonstrukcija i opremanje područne škole u Novom Goraždu, uređenje priobalja na ušću rijeke Prače u rijeku Drinu u Ustiprači, te nabavka kontejnera i kanti za komunlani otpad.