Sa prijema Rogatičana u dijaspori

01.08.2014.

Rogatičani iz dijaspore

NOVE IDEJE ZA BOLjI KVALITET ŽIVLjENjA

ROGATICA – Nekada su se ovakvi skupovi nazivali susreti sa radnicima na privremenom radu u inostranstvu. Sada su takav skup u opštini Rogatica, koji je održan danas, 1. avgusta, nazvali prijem za Rogatičane u rasejanju.

Među 20-tak Rogatičana, i njihovih gostiju, koji koji su došli na ovaj skup, najmanje je bilo onih koji su otišli u neku evropsku ili prekookeansku zemlju s namjerom da zaradi pare i vrati se da ih troši sa porodicom kod kuće. Uglavnom su to oni koji su otišli i malo će ih se vratiti, bar dok su radno aktivni, u zavičaj. Među njima najviše je onih koji su u Srbiji svili nova porodična gnijeza i našli egzistenciju sebi i porodici.

Dr Dragan Bajić

Dr Dragan Bajić

I pored toga svi oni su sa velikom pažnjom i zanimanjem propratili pozdravni govor organizatora ovog skupa, prvog ove vrste u poratnom periodu, načelnika opštine Tomislava Puhalca koji ih je upoznao sa aktuelnom situacijom u opštini, Republici Srpskoj i BiH.

Sveštenik Željko Lubarda

Sveštenik Željko Lubarda

U diskusiji koja je zatim vođena nadugo i naširoko učestvovali su Dragan Bajić, rođen u Rogatici, a kao docent doktor radi na Univerzitetu u gradu Upsala u Švedskoj, Zoran Motika sa Borika, koji živi i radi u Čačku, sveštenik Željko Lubarda iz Okruglog, koji bogosluži u Ljubljani, Miloje Veljović iz Sjeverska, a kao profesor i sve poznatiji pjesnik živi u Beogradu, Goran Krlić iz Tatinice, a već dugo godina radi i ima vlestitu firmu u austrijskom gradu Štajer, Bogdan Karišik iz Gučeva, poznati privredni i društveno-politrički radnik iz predratnog perioda, sada živi i ima vlasitriti biznis u Torontu u Kanadi. Skupu su se obratili i Radenko Furtula iz Pijevčića, sada nastanjen u Beogradu i Goran Đerić iz Godomilja, koji živi u Obrenovcu, čiji je ratni doprinos kao dobrovoljca poznat svim borcima Rogatičke lake brigade Vojske Republike Srpske.

Bogdan Karišik

Bogdan Karišik

Nakon opšte ocjene o obostranoj koristi ovog skupa, posebno oko ideja na planu ekonomskog jačanja opštine, usvojen je zaključak da se ovakav skup sa novim sadržajima uvede u tradiciju i da se svake godine održava 1. avgusta kada je puna sezona godišnjih odmora, a tu je i Ilindan i narodni sabor kod crkve na Borikama na koji dolazi najveći dio Srba ne samo sa boričkog platoa, nego i cijele oštine i regije.

Tu je i zaključak da se radi daljih kontakata uradi baza podataka svih Rogatičana u dijaspori i da se formiraju koordinaciona tijela u svim zemljama u kojim ih ima veći broj. U prvom redu tu su Srbija, Njemačka i Kanada.

Goran Krlić

Goran Krlić

POMOĆ DOMU ZDRAVLjA

Doktor Dragan Bajić, svoju uspješnu ljekarsku karijeru započeo je u Domu zdravlja u Rogatici. Otuda i razlog da se u njega svrati kad god dođe u rodni grad. Tako je bilo i ove godine. Uz stručne savjete mlađim kolegama, on se upoznao i sa nekim problemima koji prate ovu zdravstvenu ustanovu. Između ostalog utvrdio je da je Hitnoj službi hitno potreban difibrilator, odnosno aparat za elektronsko pokretanje rada srca nakon srčanog ili moždanog udara, i modernije sanitetsko vozilo.

To je bio povod da na ovom skupu pokrene inicijativu da se zajednmičkim naporima Rogatičana iz dijaspore kupe ova osnovna sredstva. Za početak on i njegova supruga Dragica, na čijem imenu će ovih dana u Rogatici zaživjeti privetno preduzeće, doniraće izvjesnu sumu novaca.

Tekst i foto: Sreten Mitrović