Odgovor na saopštenja vezana za donacije ZP „HE na Drini“ a.d.

05.09.2014.

HE na Drini

VIŠEGRAD – Mada je veliko pitanje da li ovakve pisanije uopšte zavređuju komentar i gubljenje vremena ipak radi javnosti prinuđeni smo da, nakon zlonamjernih i nepismenih pisanija koje smo imali ovih dana, odgovorimo i dodatno pojasnimo Odluku o raspodjelu sredstava za donacije iz poslovanja za 2013. godinu u ZP „HE na Drini“ a.d. Višegrad.

Naime, pitamo se, zar i ovo vrijeme treba da izrodi novog Andrića da pišući višegradske priče dobije Nobelovu nagradu. Materijala i likova svakako da ima.

Kada smo javno saopštili raspodjelu sredstava, bili smo svjesni da ćemo od nekim „sitnih duša“ biti prozvani jer zaboga nisu ostvarili neke svoje interese.

Zašto prošli i nesuđeno budući poslanici svaki potez i Odluku organa HE dočekaju na nož, žestoko osuđujući, čak i Odluku da 80% novca ili oko 1,2 miliona KM ostane u Višegradu? A radi se o preduzeću od posebnog republičkog značaja i postoji obaveza da se ta sredstva transparentno raspodjele širom Republike Srpske a mi smo stvorili uslove da svega 10% „ode“ izvan naše šire regije i to uglavnom za međunarodna takmičenja i prestavljanje Republike Srpske izvan granica.

Zakonom je jasno predviđeno kako se ta sredstva raspoređuju i stvarno je zlonamjerno i nepismeno tvrditi da sredstva treba dodijeliti Opštni bilo kojoj. Nikad ova sredstva nisu mogla biti usmjerena u javnu ili budžetsku instituciju i ni jedan fening iz dobiti nije prebačen na račun Opštine, ni u mandatu ove ni bilo koje prethodne opštinske vlasti.

Napominjemo da je HE Višegrad u prošloj godini u budžet opštine Višegrad po osnovu potopljenog zemljišta uplatila 3.152.107,19 KM i vidljivo je da ovaj iznos dvostruko premašuje ukupna ovogodišnja sredstva za donacije.

Zar nije dobro za Višegrad što smo direkto pomogli Andrićgrad, projekat od posebno interesa za Republiku Srpsku a sigurno i za Višegrad i to investiciju ovdje u našem gradu pa time zadržali sredstva na našim prostorima. Za nedovoljno upućene da kažemo da je naš osnivač i većinski vlasnik Vlada RS koja raspoređuje sredstva u skladu sa interesima Republike i da nije sretne okolnosti da u našem gradu imamo projekat od posebnog interesa za Republiku Srpsku sigurno ta sredstva bi bila usmjerena van Višegrada.

Vi koji pišete tako, kojima smeta sve što je bolje i najbolje za grad Višegrad, pitajte pomenute institucije da li su zadovoljne odnosom HE prema njima. Nedavno smo dobili javnu zahvalnost od pomenutog Doma zdravlja u Višegradu na direktoj pomoći. Znate li, vi koji pišete po portalima, da nema niti jedne značajne manifestacije u gradu koju direktno ili indirektno nismo pomogli.

Pa zar interese boračke organizacije treba da brani neko ko lično nije proveo dana sa puškom na ratištu nego se krio ko zna gdje pa i iza civilnih institucija.

Možda je najbolje da vam „donesemo“ vreću novca pa da poplaćate dugove koje ste napravili u sportskim kolektivima za samo godinu dana od kada ste iste preuzeli sa izmirenim svim prethodnim obavezama.

Svojim pisanijama nas nećete odvratiti da i dalje pomažemo razvoj sporta, posebno kroz omasovljavanje mlađih kategorija, izdizanje kulture i odvajanje od prisutnog primitivizma, razna socijalna davanja i sl.

Umjesto da se bavite nekim ozbiljnijim poslovima, čekajte vi oktobar gospodo pišući, možda će stići i Nobelova nagrada za vaše priče, možda će stići i vaša pobjeda??? Mislimo da ne bi trebali da u ovakvom kontekstu pominjete jedan uzoran kolektiv koji budžetu opštine Višegrad godišnje donese preko 3 miliona direktno ne pominjući ostale pomoći i davanja.

Što se tiče Uprave ZP „HE na Drini“ a.d. mi smo svoje rekli kroz djela i sve ono što činimo svakodnevno za naš grad.

Svjesni smo da je ovakav naš odgovor ispod nivoa naše uobičajene komunikacije ali smo je morali prilagoditi onima kojima odgovaramo.

Na kraju, što se nas tiče ova polemika je završena.

UPRAVA
ZP „HE na Drini“ a.d.
Višegrad