Zahvalni ručak za dobrovoljne davaoce krvi

08.10.2014.
Davaoci krvi u Rogatici

Mikan Janković, Bogdan Karišik, Jovanka Delipara, Mitar Ljubinac i Radoje Kojić

SAKUPLjEN BAZEN KRVI

ROGATICA – U cilju unapređenja doborovoljnog darivanja krvi kao najhumanijem gestu koji može ponuditi jedan čovjek, Opštinski odbor Crvenog krsta u Rogatici poduzima niz akcija. Jedna od njih je i godišnji zahvalni ručak za postojeće davaoce koji su zaslužni što je opštine Rogatica u vrhu najuspješnijih po broju doza krvi datih najviše za nepoznate koje u gravitirajućim lokalnim zajdniocama Gornjeg podrinja sakuplja Transfuziološka služba Kliničkog centra u Foči.

Na spisku dobrovoljnih davalaca koga vodi Crveni krst je 66 stalnih davalaca. Oni su, reče prošlog ponedeljka, 7. oktobra, na tradicionalnom zahvalnom ručku, sekretar Opštinskog odbora Aleksandra Kovačević, darivali 2385 doza ili 835 litara krvi.

Davaoci krvi u Rogatici

Među njima, naglasila je Kovačevićeva, su Mikan Janković sa 119, Bogdan Karišik sa 117, Mitar Ljubinac sa 110 i Radoje Kojić sa 100 darivanja krvi. Uz bok njima su Sreto Šekarić sa 96, Ranko Draškić sa 90, Željko Ružić sa 84 i Mile Planinčić sa 80 darivanja. Tu je i Radenko Babić sa 76, Kojo Petričević sa 75, ali i žena sa najviše darivanja Jovanka Delipara sa 40, koliko je darivao i Zdravko Šubara i tako redom do mlađih Mirka Janjića sa 38 i Željka Crnogorca sa 17 do najmlađeg Miloša Neškovića koji tek što je postao punoljetan a već je tri puta dao krv.

Ova skromna svečanost koja je održana uz podršku budžeta opštine kroz pomoć udruženjima građana, iz koje je Crveni krst za unapređenje dobrovoljnog darivanja krvi ove godine dobio 2000 maraka, iskorištena je da se putem prigodnih zahvalnica oda priznanje svim davaocima. Posebne zahvalnice uručene su davaocima sa 100 i više i 75 i više darivanja.

Davaoci krvi u Rogatici

Uz to, načelnik opštine Tomislav Puhalac, koji je prisustvovao ovoj svečansti, 22 davaoca, sa najviše darivanja, nagradio je novom knjigom „Stari Brod – zaboravljeni zločin“, koju je nedavno uz blagoslov Mitropolita dabrobosanskog Nikolaja izdala Izdavačka kuća „Dabar“ i Srpsko sokolsko društvo „Soko“ iz Dobruna.