Budući voćari na obuci

27.11.2014.

Vocari u Rogatici

ROGATICA – Preuzimajući 6700 sadnica šljiva i jabuka koje je za 35 članova Udruženja voćara u opštini Rogatica kroz socijalni program, koji su dobili po 100 besplatnih sadnica, i osam ekonomski program sa 400 sadnica, obezbijedila japanska razvojna agencija Džajka (JICA), voćari su se obavezali da njihovu sadnju i njegovanje provode uz stručne savjete nadležnih službi kroz „zimsku školu voćarstva“ koju će zajednički organizovati Odjeljenje za privredu opštine i Savjetodavna služba Ministarstva za poljoprivtredu, šumarstvo i vodoprivredu,kancelarija u Sokocu.

Da se sadnja kao prvi korak obavi stručno i racionalno, ogledno predavanje o tome održano je danas, 26. novembra, u budućem voćnjaku Boža Jankovića u selu Osovo.

Božo je jedan od osam voćara iz kategorije ekonomskog programa. Dobio je 300 besplatnih sadnica, a 100 ih je platio po tržišnoj cijeni rasadnika „Vučković“ iz Prijedora.

Vocari u Rogatici

O tehnici iskopa rupe za sadnju dobivenih voćaka, sadnji i ostalim poslovima oko toga, pred više od 20 prisutnih sadašnjih i budućih voćara, govorio je inženjer poljoprivrede sa smjerom voćarstva Dragan Beatović.

Sve rečeno provedeno je i praktično. Voćari su imali priliku da, na primjer, vide rupu za sadnju šljive ili jabuke veličine 60h60h60 centimetara, razmak između sadnica i redova voćaka, količinu đubriva pri sadnji voćke i druge pojedinosti na putu do „prihvvatanja“ mlade voćke i njenog normalnog razvoja.

Pošto se voćnjak Boža Jankovića nalazi neposredno uz put Rogatica – Borike, on će u neku ruku služiti kao uzor ne samo sadašnjim nego i budućim voćarima.

Tekst i foto: Sreten Mitrović