Dnevni centar, želja u “Tračku nade”

29.01.2015.

tracak-nade-2

FOČA – Udruženje djece i omladine sa posebnim potrebama “Tračak nade”, već petu godinu opstaje u protorijama koje su besplatno dobili na korišćenje. Opstaju i sa jako malim budžetom, ali imaju veliko srce i snagu, a samim tim i želju da pomažu svima kojima je njihova pomoć potrebna. Prioritet za ovu godinu im je osnivanje Dnevnog centra.

Udruženje “Tračak nade” ima 57 korisnika sa različitim psihofizičkim poteškoćama, sa područja opština Foča i Čajniče.

U ovom Udruženju nadaju se da će u narednom periodu uspjeti da dobiju sopstvene prostorije sa svom pratećom opremom neophodnom za boravak njihovih korisnika. Očekuju i da oforme Dnevni centar, koji im je prijeko potreban.

Godina, koja je iza njih, jedna je od težih.

Jedino dobro što se desilo u prethodnoj godini, po riječima Jelene Vilotić, predsjednice ovoga Udruženja, jesu četiri pripravnika koja su zaposlili, a koji svakodnevno rade sa djecom i omladinom.

tracak-nade-3

Među mladim pripravnicima koji svakodnevno radi sa korisnicima Udruženja je i Milica Vasiljević, defektolog. Ističe da se sa ostalim kolegama trudi da u svakom momentu daju sve od sebe i da sa djecom rade kako bi izvukli njihove maksimalne mogućnosti.

“Najčešće se susrećemo sa korisnicima koji imaju laku i umjerenu intelektualnu ometenost, cerebralnu paralizu, osobama sa smetnjama vida, djecu sa Daunov sindrom kao i djecu koja pripadaju autističnom spektru poremećaja”, kaže Milica Vasiljević.

Vasiljevićeva je dodala da jedan od ključnih problema za socijalizaciju osoba sa nekim oblikom invaliditeta predstavljaju predrasude, koje opšta populacija ima prema njima. Naglasila je da se takva slika mora promijeniti kroz sveopštu edukaciju.

U Udruženju ističu da im je svaki vid pomoći potreban, ali da je pomoć još potrebnija porodicama čiji su članovi osobe sa posebnim potrebama, koje su u teškoj materijalnoj situaciji.

Kao primjer navode porodicu Vasiljević.

“Član ove porodice je djevojčica koja je potpuno slijepa, kod koje je teška retardacija u pitanju, a žive u baraci, bez kupatila “, ističe Vilotićeva.

U “Tračku nade” kažu da su zadovoljni saradnjom sa opštinom Foča, i nadaju se da će ta saradnja u narednom periodu biti još konkretnija. I dalje će nastaviti da osobama sa smetnjama u razvoju, kao i do sada, budu “druga kuća”, i da pomažu svima kojima je njihova pomoć potrebna.

Radio Foča - Ana Vuković