KUD „Izvor“ održao godišnji koncert

09.03.2015.

KUD Izvor (1)

ČAJNIČE – Kulturno umjetničko društvo „Izvor“ Čajniče, 6 marta ove godine održalo je godišnji koncert, u sali Doma kulture „Filip Višnjić“, koja je bila prepuna ljubitelja narodnih igara i pjesama.

KUD Izvor (2)

Društvo „Izvor“, predstavilo se najprije sa folklornom sekcijom unutar koje je odigrano osam različitih koreografija, zatim članovi muzičke sekcije sa svojim solistima i sekcija izvornih narodnih pjesama, sa svojom muškom i ženskom grupom koja je prenjela publici naše starine. Puna sala nije predstavljala tremu ni za najmlađe koji su se predstavili u najboljem svijetlu.

KUD Izvor (3)

Društvo od svog nastanka pa do danas imalo je mnoge zapažene nastupe.

„Sve grupe ovog društva koje vodim su veoma vrijedne, i na koncertu su se pokazali onako kako najbolje znaju. Ovo društvo postoji oko sedamdeset godina i do sada broji oko 200 aktivnih članova.

KUD Izvor (4)

U okviru programa rada za 2015. godnu, planirano je da se uradi za prvi ansmbl dvije nove koreografije, da se obnovi dosta dostrajala nošnja, i za mlađi ansambl da se sašije kompletna nova nošnja. Društvo će podržati sve kulturne manifestacije na nivou opštine. Planirali su tri gostovanja van Republike Srpske. Kao i da mi ugostimo druga Kulturno-umjetnička društva iz inostranstva. Uspjeh koji smo do sada postigli je veoma dobar i zadovoljavajući – rekao je Veselin Dačević.

KUD Izvor (5)