Vaskršnje svečanosti u Čajniču

19.03.2015.

Ikona iz Cajnica

ČAJNIČE – Povodom praznika nad praznicima, Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista Crkvena opština Čajniče i opština Čajniče, organizuje Vaskršnje svečanosti sa sledećim programom:

12. april VASKRSENjE HRISTOVO
Vaskršnje jutrenje i Sv. Liturgija 5,00 – 7,30h
KUD „IZVOR“ Čajniče – Pjesme i igre u porti hrama 7,30 – 8,30h
TAKMIČENjE ZA NAJTVRĐE VASKRŠNjE JAJE – prijave takmičara 12,00 – 14,00h
TAKMIČENjE U PORTI HRAMA USPENjA PRESVETE BOGORODICE 14,00 – 16,30h
TAKMIČENjE: TRKA U NOŠENjU JAJETA U KAŠIKI, SKOK SA JAJETOM, DOHVAĆANjE JAJA
IZLOŽBA LIKOVNIH RADOVA I NAŠARANIH VASKRŠNjIH JAJA – STARA CRKVA
LITERARNI RADOVI NA TEMU: VASKRS U MOM SRCU
VASKRŠNjE VEČERNjE BOGOSLUŽENjE I NAGRADE POBJEDNICIMA 17,00 – 17,50h
SVEČANA VASKRŠNjA AKADEMIJA u sali ili Domu kulture 18,00 – 19,00h
Sabor i narodno veselje u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču.

ZABORAK- DRUGI DAN VASKRSA
SV. LITURGIJA – 9,00 – 10,30h
NAJTVRĐE VASKRŠNjE JAJE – 10,30 – 12,00h
LUKE – TAKMIČENjE ZA NAJTVRĐE VASKRŠNjE JAJE – 13,00h

MILjENO – TREĆI DAN VASKRSA
TAKMIČENjE ZA NAJTVRĐE VASKRŠNjE JAJE – 16,00h