Nacionalna ekonomija u uslovima savremene globalizacije

22.05.2015.

Naucni skup u Andricgradu

ANDRIĆGRAD – U Andrićgradu danas je povodom dana Univerziteta Istočno Sarajevo počeo dvodnevni naučni skup o temi “Nacionalna ekonomija u uslovima savremene globalizacije”, koji je okupio oko 90 učesnika.

Organizator naučnog skupa Spasoje Tuševljak rekao je novinarima da je osnovna ideja skupa nacionalna ekonomija u uslovima globalizacije, te da je dio od radova koji će biti predstavljeni nastao na bazi istraživanja različitih fenomena.

“To je teorijski, sistemski i institucionalno ozbiljan problem i ozbiljna nedoumica, a ono što je na teoriji neoliberalizma nastalo kao jedno dinamiziranje tržišta na globalnom planu, donijelo je brojne koristi, dostupnost tehnologijama, komunikaciji, ali je u određenom domenu izazvalo i brojne probleme”, rekao je Tuševljak pred početak skupa.

On je istakao da je sve što je društvena i socijalna nadgradnja ostalo u domenu nadležnosti obaveza i odgovornosti nacionalnih ekonomija, a sa druge strane globalizacija je dovela do dodatne afirmacije i značaja ekonomije.

“Glavno pitanje u uslovima globalizacije je pitanje konkurentnosti, a naša su razmišljanja da ova kriza i problemi zahtijevaju nacionalni program oporavka, gdje bi se vidjelo šta su naši resursi, materijalni i ljudski i šta možemo da uradimo”, rekao je Tuševljak.

On je dodao da se ne može napraviti prosperitetna zemlja ako se potcijene materijalni i ljudski resursi.

Tuševljak je najavio da će se o ovakvim predavanjima nastaviti dalje raditi kroz Institut Ekonomskog fakulteta i kroz operativne projekte Univerziteta u Sarajevu, te kroz okrugle stolove i slična savjetovanja.

Profesor sa Univerziteta iz Niša Zoran Vidojević rekao je novinarima da je proces deglobalizacije, jedna vrsta napukline u onome što se podrazumijeva pod globalizacijom i otpora globalizaciji kao potčinjavanju, ne samo kapitalu, nego i vladajućem duhu koji je prikriven maskom demokratije.

“Ima globalizacija i svojih pozitivnih efekata, u povezivanju u kulturi, sportu, ali je bit globalizacije povezivanje sveta na temelju kapitala koji ostavlja iza sebe ogromne socijalne nejednakosti”, rekao je Vidojević.

On je istakao da alterglobalizacija tek treba da se pojavi, a da se pojavljuje u omladinskim i političkim pokretima, te da nije izrasla do nivoa ozbiljne strategije, koja je neposredno aktuelna.

Na skupu, čiji je organizator Univerzitet u Istočnom Sarajevu, uz podršku Ekonomskog fakulteta iz Pala, biće predstavljeno oko 60 referata.

SRNA - Jovana Borovčanin