Održan naučni skup “Kulture u prevodu”

06.06.2015.

Institut- kulture u prevodu

ANDRIĆGRAD – U Andrićevom institutu u Andrićgradu održan je naučni skup posvećen kulturološkim pitanjima koji je okupio oko 130 učesnika iz Rusije, Ukrajine, Slovenije i drugih zemalja, te sa univerziteta u Singapuru i Hong Kongu.

Rukovodilac Odjeljenja za književnost Andrićevog instituta Aleksandra Vraneš rekla je da se tema ovogodišnje konferencije “Kulture u prevodu” bavi izuzetno ozbiljnim pitanjem, a to je prevodilački posao.

“S jedne strane imamo vrlo razvijenu prevodilačku delatnost, a sa druge imamo potpunu marginalizaciju te prevodilačke delatnosti kada govorimo o vrednovanju naučno-stručnog rada, o pozicioniranju naših prevodilaca u društvu i drugim sličnim situacijama”, rekla je Vranešova i dodala da tu nepravdu prema kulturi prevođenja treba ispraviti organizovanjem ozbiljnih razgovora o toj temi.

Ona je istakla da je potpuno prirodno da institucije koje se bavi multikulturalnošću i lingvalnošću, kakve su Andrićev institut i Filološki fakultet, definišu ovakvu temu.

“Prevođenje nije samo stvar prevođenja jednog književnog ili naučnog dela, prevođenje podrazumeva poznavanje kulture i književnosti, obrazovanja i naučnih dometa jednog naroda. Ono predstavlja upoznavanje jedne kulture sa drugom, razvijanje demokratizacije i obrazovanja, poznavanje svetske književnosti i razvijanje tolerancije”, kaže Vraneš.

Ona dodaje da je izuzetno važno da se prevođenje shvati na ovaj način, jer je svjetska književnost skup prevedenih djela i ne može da egzistira bez međusobnog razumijevanja pisaca, autora, čitalaca i radi toga je prevod vrlo relevantan i potreban.

Novinar informativnog programa Radio-televizije Srbije Natalija Sinanović kaže da na konferenciji učestvuje sa radom koji govori o tome koliko je važna uloga prevoda u informativnom programu.

“Novinar mora da ima mnogo više znanja nego što je to bilo u prethodnom periodu, da zna bar jedan svetski jezik kako bi mogao da komunicira i da na što bolji način prenese ono što je potrebno”, rekla je Sinanovićeva.

Organizatori naučnog skupa su Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Andrićev institut.

SRNA - Jovana Borovčanin