Počela nova regulacija Rakitnice – Investicija teška 2,5 miliona maraka

17.07.2015.

Regulacija Rakitnice

ROGATICA – Polovinom ovog mjeseca u Rogatici je počela realizacija još jednog značajnog infrastrukturnog projekta. Riječ je o regulaciji rijeke Rakitnice od izvorišta „Ziličina“ do Sportsko-rekreacionog centra u dužini od 4520 metara.

Za ovaj objekat urađena su dva projekta. Prvim je projektovana regulacija toka Rakitnice od mosta u Plješevici kroz buduće naselje „Sunce“ do Sportsko-rekraacionog centra u dužini od 2127 metara, a drugim uređenje korita Rakitnice u cilju zaštite izvorišta „Ziličina“ i transportnog cjevovoda pitke vode kojom se napaja najveći dio Rogatice i prigradskih naselja uzvodno od mosta u Plješevici do izvorišta u dužini od 2392 metra.

Investitor je Javna ustanova „Vode Srpske“, a predračunska vrijednst je 2,5 miliona maraka koje je obezbjedila Evropska investiciona banka kroz projekat Upravljanje rizikom od poplava i izradu mjera zaštite od poplava u opštinama Rogatica, Pale i Novi Grad.

Regulacija Rakitnice 2

Radove na međunarodnom tenderu dobilo su „Prijedorputevi“ iz Prijedora, a podizvođač DOO „Keso promet“ iz Zvornika.

Ugovorom je predviđeno da se cijeli objekat završi za 244 radna dana, odnosno jednu kalendarsku godinu, počev od 14. jula kada su počeli prvi radovi.

Šef radilišta „Keso prometa“ Momčilo Ristić reče da će se na dionici od mosta u Plješevici vršiti proširenje korita rijeke na širinu od 7 metara čije obale će biti obložene kamenom na dijelovima gdje rijeka udara o bočne strane. Dubina korita, zavisno od terena, biće 2 do 3 metra, a širina završne krune 12 do 15 metara uz najmanje 40 posto napuštanja prirodnog korita rijeke.

Regulacija rijeke od mosta u Plješevici do Sportsko-rekreacionog centra znači izradu novog korita od 80 posto duž koga će sa obje strane biti betonske grede sa obrađenim kosinama ugradnjom šestougaonih prizmi (kockica) visine do 2 metra.

Regulacija Rakitnice 3

Širina korita rijeke na ovom dijelu biće od 8 do 11 metara. Zaštitna kosina sa jedne i druge strane biće po 2,40, a zelene površine, koje će služiti i za šetnju, 1,20 metara. Tu je i završna bankina od 4 i kruna nasipa od 6,40 metara.

– Na radilištu, dodaje Ristić, trenutno se radi na obilježavanju i raščišćavanju terena sa trase i obezbjeđivanje potrebnog materijala. Radovi idu utvrđenom dinamikom uz angažovanje 12 radnika i trenutno potrebna teška mehanizacija.

Sa završetkom ovog projakta i regulaciju koja je izvršena kroz grad 1981/1982, najveći dio Rakitnice biće ukroćeno. Ostaje još vodotok kroz Donje Polje od najviše hiljadu metara, na kome ovih dana JP „Komrad“ vrši čišćenje korita na dužini od 800 metara sječom i uklanjanjem rastinja i drugog otpadnog materijala.