Steone junice poljoprivrednicima u Rogatici

04.12.2015.

Steone junice

ROGATICA – Pomoćnik ministra za poljoprivredu u Vladi Republike Srpske Boris Pašalić danas je u Rogatici predao 22 steone visoko kvalitetne junice poljoprivrednicima iz opštine Rogatica koje su u cilju stabilizacije sektora mljekarstva u Republici Srpskoj a nabavljene iz sredstava IFAD u Češkoj.

– Radi se o dijelu prvog kontigenta od 48 steonih junica. U četvrtak smo već isporučili junice proizvođačima u Berkovićima, a danas u Rogatici. Uskoro treba da stigne novi kontigent od 50 junica i biće podijeljena na ovom području. Sredstva su obezbjeđena iz IFAD projekta na kreditnoj osnovi pod veoma povoljnim uslovima. Proizvođači uzimaju kredit kod komercijalne banke, a u sufinansiranju učestvuje Ministarstvo za poljoprivredu sa 25 procenata od vrijednosti svakog grla. Na ovaj način već je u zadnju godinu dana uvezeno oko 1300 grla, a u planu je da se uveze 3000, rekao je pomoćnik ministra Pašalić.

Pored toga, rekao je on da je ranije nabavljeno i 30 laktofriza koji su nabavljeni uz pomoć opština, odnosno Ministarstvo je kroz IFAD projekat obezbjeđivalo 80 posto, a 20 posto cijene svakog laktofrizera sufinansirale su opštine. Uz to nabavljeno je i distribuirano i pet cisterni za prevoz mlijeka.

Ono što je posebno važno svi proizvođači koji su danas i koji će u narednim isporukama dobiti krave imaju obezbjeđen otkup mlijeka od strane mljekare „Pađeni“ iz Bileće, a iz naplaćenog će im se odbijati rete kredita.

Steone junice 2

Podjeli junica na platou izložbenog prostora Lužnica prisustvovao je i načelnik opštine Tomislav Puhalac koji je tim povodom rekao da je ovo za opštinu Rogatica veoma koristan projekat i služi kao dobar primjer kako treba sarađivati između Vlade Republike Srpske, mljekare „Pađeni“, opštine i banaka.

– Danas smo se dogovorili, rekao je on, na još čvršću saradnju kako bi oživjeli srednje proizvođače i od njih napravili značajnije farmere.

Jedan od proizvođača koji je dobio junice je i Mladen Vitomir-Bade. On reče da se sa sinovima već skoro dvije godine bavi proizvodnjom mlijeka. Trenutno u štali ima osam krava, a danas, zahvaljujući povoljnom kreditu i podršci Vlade Srpske, dobiva još sedam grla. Savki drugi dan predaje mljekari „Pađeni“ oko 300 litara mlijeka. Sa novim grlima i u vrijeme pune laktacije iz njegove štale ići će više od 10.000 litara mjesečno i po njegovom mišljenju u ovom vremenu nema unosnijeg posla. Zarada nije velika, ali se može živjeti, rekao je Bade.

– Ono što je najvažnije, dodao je Bade, jeste činjenica da je mljekara dala garanciju da će do kraja otplate kredita vršiti otkup mlijeka bez obzira na eventualne teškoće bilo koje vrste.

Kako je mljekara „Pađeni“ važan subjekt u realizaciji projekta kojim se pokušava osnažiti sektor mljekarstva u Srpskoj, njen vlasnik Nenad Vukoje našao se danas i u Rogatici. Tim povodom reče da se Mljekara obavezuje da će biti garant banci sve dok traje kreditni period vraćanja duga za junice koje se budu kupovale iz sredstava IFAD programa bez obzira da li je proizvođač trenutno sposoban da kredit otplaćuje.

– Neposredno pred podjelu junica pomoćnik ministra Pašalić u zgradi opštine sastao se sa načelnikom opštine Rogatica Tomislavom Puhalcom i načelnicima nekih susjednih opština. Najviše riječi bilo je upravo o unapređenju poljoprivredne proizvodnje, posebno mljekarstva, kroz saradnju na relaciji resorno ministrarstvo, opštine, banke i mljekara „Pađeni“.