Očuvati vrijedno nacionalno blago [VIDEO]

17.01.2016.

Crkveni muzej u Cajnicu

ČAJNIČE – Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču sa čudotvornom ikonom Bogorodice Čajničke krasnice, Stara crkva i bogata muzejska zbirka su zaštićeni nacionalni spomenici.

Muzejska zbirka Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču jedna je od najstarijih i najbogatijih na prostoru BiH. Vrijedne ikone, rukopisne i štampane knjige i bogoslužbeni predmeti svjedoci su bogatog duhovnog i kulturno-istorijskog nasljeđa srpskog naroda. Posljednjih godina sve je izraženiji problem vlage u Staroj crkvi i u muzeju, zbog čega prijeti opasnost od uništavanja predmeta neprocjenjive vrijednosti.

Brigu i bojazan kako da se očuva ovo blago izrazio je i protojerej-stavrofor Momir Vasiljević, starješina Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču. Istakao je da promjene temperature i vlaga vremenom ugrožavaju vrijedne predmete.

U Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Srpske kažu da su u maju prošle godine utvrdili da bi trebalo hitno preduzeti konzervatorsko-restauratorske radove na zaštiti Stare crkve i muzejskih eksponata. Definisan je i plan zaštite, ali i konstatovano da je budžet Zavoda nedovoljan da bi se preduzele potrebne radnje. Muzejsku zbirku trebalo bi i izmjestiti u adekvatan prostor kako bi hiljade znatiželjnika moglo da se divi ljepoti eksponata. Potojerej-stavrofor Momir Vasiljević kaže da je sadašnji prostor nedovoljan da bi bila pružena prilika za veće posjete.

Iz Hrama Uspenja Presvete Bogorodice, jednog od najznajčajnih svetilišta u pravoslavlju, apeluju na sve koji su u mogućnosti da pomognu da se zaštiti blago koje je srpski narod vijekovima darivao i čuvao.