Marić: Visok nivo zdravstva zahtijeva i visoke troškove

10.02.2016.

Sastanak bolnica

FOČA – Radni tim Svjetske banke posjetio je danas Univerzitetsku bolnicu Foča da bi se upoznao sa finansijskim poslovanjem ove ustanove, u okviru projekta sanacije gubitaka zdravstvenih ustanova koji sprovodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske.

Direktor Univerzitetske bolnice Veljko Marić rekao je da su prihodi bolnice u 2015. godini iznosili 15.963.000 KM, a rashodi 16.670.000, istakavši da je u posljednje tri godine godišnji gubitak bolnice sa 2.800.000 maraka smanjen na 700.000 maraka.

On je naveo da bolnica vuče dugove iz ranijeg perioda, ali da način ugovoranja sredstava sa Fondom zdravstvenog osiguranja nije bio odgovarajući, jer se u bolnici liječi mnogo više pacijenata nego što se ugovorom predvidi.

“Velike zdravstvene ustanove uvijek imaju najveće gubitke, jer rade najsloženije procedure”, rekao je Marić i dodao da visoka zdravstvena zaštita stvara velike gubitke, a postojeći način na koji se oni plaćaju nije dovoljan.

On je podsjetio da je Univerzitetska bolnica, ne samo zdravstvena, već i obrazovna ustanova, ta da bolnica svaki mjesec izdvaja sredstva za plate šest profesora koji ne rade u bolnici.

“Vlada Srpske, odnosno ministarstva zdravlja i obrazovanja bi morali da preuzmu neku obavezu. Mi školujemo oko 30 specijalizanata po svijetu i Evropi, snosimo troškove njihovog školovanja i to bi, takođe, moralo da preuzme neko od ministarstava”, rekao je Marić.

On je istakao da se u fočanskoj bolnici godišnje liječi 13.000 pacijenata iz svih krajeva Srpske.