Rakitnica odnijela most za Krmčiće

02.03.2016.

Most za Krmcice odnijela voda

ROGATICA – Naselje Donji Krmčići sa desetak domaćinstava udljeno od Rogatice nepun kilometar u noći između prošlog ponedeljka i utorka ostalo je bez putne veze za gradom. Improvizovani most preko Rakitnice nedaleko od stere pilane odnijela je voda i sada stanovnici ovog naselja za dolazak u Rogaticu moraju ići obilaznim putevima koji su u najboljem slučaju udaljeni najmanje tri kilometra.

Pošto su u toku radovi na regulaciji Rakitnice od mosta u Plješevici do Sportsko-rekreacionog centra u dužini od 2,2 kilometra postojeći most kod stare pilane je morao biti napušten a za premoštavanje Rakitnice na novoj lokaciji izgrađen je improvizovani i njega je voda odnijela.

Most za Krmcice odnijela voda 2

Kako ovaj most nije u projektu regulacije Rakitnice ostaje da njegovu popravku riješi lokalna zajednica. Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambano-komulanle poslove u opštini Rade Jovanović reče da znaju za problem i da su u toku aktivnosti za njegovo rješavanje. Zbog nedostatka sredstava da se gradi novi, najvjerovatnije će se ići na prenošenje napuštenog kod stare pilane. To će trajati najmanje 20-tak dana koliko će stanovnici ovog dijela naselja Krmčići morati ići zaobilaznim putevima.

Ovome se sigurno neće obradovati žitelji Krmčića. Oni i inače tvrde da su zapostavljeni od lokalne zajednice, jer su, kako kažu, na periferiji grada a nemaju kanalizacije, koja je došla u sva okolna naselja, asfalta, javne rasjete i evo sada su, opet, bez svoje krivice, ostali i bez mosta zbog čega moraju ići obilaznim putevima uz ostavljanje vozila na pola puta od kuća.