U rogatičkom polju pronađen rimski žrtvenik

26.03.2016.

Rismski zrtvenik u Rogatici (1)

ROGATICA – Prilikom radova na uređenju novog korita Rakitnice, u rogatičkom polju pronađen rimski žrtvenik.

Rismski zrtvenik u Rogatici (2)

Žrtvenik pripada grupi rimskih epigrafskih spomenika.

Rismski zrtvenik u Rogatici (3)

Privremeno je sklonjen u krug Vatrogasnog društva Rogatica.