Upis djece u prvi razred

29.03.2016.

Osnovna skola Visegrad

VIŠEGRAD – Osnovna škola „Vuk Karadžić“ u Višegradu vrši upis djece u prvi razred. Upisuju se djeca koja do polaska u školu navršavaju 6 godina, dakle djeca rođena do 31. avgusta 2010. godine.

Na zahtjev roditelja i na osnovu mišljenja Komisije o zrelosti djeteta za polazak u školu, mogu se upisati i djeca rođena do 31. decembra 2010. godine.

Roditelji za upis djeteta u školu treba da donesu Izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje i potvrdu o mjestu prebivališta.

Upis djece počinje 4. aprila i traje do 15. aprila ove godine u terminu od 10,00 do 16,00 časova, kaže se u obavještenju iz Uprave osnovne škole „Vuk Karadzić“.

RTRS - Mira Andrić