Regulacija Rakitnice u Rogatici

15.05.2016.

Rakitnica (1)

RIJEKA U NOVOM KORITU

ROGATICA – U Rogatici je u toku realizacija jednog od najvećih i investiciono najkrupnijh infrastrukturnih objekata. Riječ je o regulaciji rijeke Rakitnica od izvorišta „Ziličina“ do Sportsko-rekreacionog centra u dužini od 4520 metara za što su „Vode Srpske“ obezbjedile 2,5 miliona maraka iz sredstava Evropske investicione banke kroz projekat „Upravljanje rizikom od poplava i izradu mjera zaštite od poplava u opštinama Rogatica, Pale i Novi Grad“.

Rakitnica (2)

Regulacija Rakitnice odvija se kroz dva projekta. Prvim je regulacija rijeke nizvodno od mosta u Plješevici kroz buduće naselje „Sunce“ do Sportsko-rekreacionog centra u dužini od 2127 metara, a drugim uređenje korite Rakitnice i zaštita transportnog cjevovoda pitke vode od mosta u Plješevici do izvorišta „Ziličina“ u dužini od 2393 metra.

Na međunaordnom tenderu radove su dobili „Prijedorputevi“ iz Prijedora, a podizvođač je DOO „Keso promet“ iz Zvornika i zvanično su počeli 3. avgusta prošle godine, uz obavezu da se okončaju za 244 radna dana, odnosno do kraja jula ove godine.

Rakitnica (3)

Šef radilišta „Keso prometa“ Momčilo Ristić reče da je na gornjem dijelu Rakitnice od mosta do izvorišta „Ziličina“ završen najveći dio radova. Radilo se na proširenju korita do širine od 7 metara uz oblaganje obala kamenom na dijelovima gdje voda udara u bočne strane. Dubina korita dovedena je na 2 do 3 metra, a širina završne krune na 12 metara uz oko 40 posto napuštanja prirodnog toka rijeke.

I radovi na regulaciji Rakitnice nizvodno od mosta u Plješevici odvijaju se utvrđenom dinamikom i ako ne bude nekih nepredviđenih teškoća, tehnički prijem objekta biće krajem jula.

Rakitnica (4)

– To znači, dodaje Ristić, da je urađeno 80 posto novog korita, sa potrebnom dubinom i širinom čijom dužinom voda već teče. Duž cijele trase pri kraju je izrada betonskih greda, a na oko dvije trećine obložene su obale sa šestougaonim betonskim prizmama (kockicama) i urađena uklapanja slivnih potoka koji dolaze sa obje strane duž vodotoka rijeke.

Iako su radovi još u punom jeku, lijepo je sve ovo pogledati, o čemu najbolje govore fotografije koje donosimo. Cilj da se oranične i druge površine u Rogatičkom polju, kuće i ostali objekti u gornjem dijelu Rogatice sačuvaju od poplava, već je ostvaren. Još dok se uradi preostali dio radova, posebno oko ozelenjavanja površina na obje obale rijeke, zatrpa staro korito i odnesu brda zemlje koja je iskopana duž novog korita, postići će se i ekološki i estetski cilj. Kroz grad, kuda je regulacija izvršena davne 1981/1982, rijeka će prolaziti elegantno i gospodski, kazuju mnogi Rogatičani.