Japanci pčelarima u Rogatici

14.06.2016.

Japanci pcelarima u Rogi (3)

ROJEVI I OPREMA ZA STARE I NOVE PČELARE

ROGATICA – Već treću godinu Japanci preko Agencije za međunaordnu saradnju JICA (Džajka), kancelarija u Skelanima kod Srebrenice, u partnerstvu sa Odjeljenjem za privredu i društvene djelatnosti u Opštinskoj upravi Rogatica, u cilju održivosti domaćinstava pomažu razvoj i unapređenje pčelarske proizvodnje u po 20 domaćinstava kroz dodjelu 4 roja-društva pčela i osnovnu pčelarsku opremu.

Za posljednju donaciju ove vrste juče, 13. juna, potpisani su ugovori sa 20 pčelara. Kao i 2014. i prošle godine ugovori su potpisani sa po 10 starih i isto toliko novih, uglavnom mladih, pčelara koji tek ulaze u pčelarske vode.

Prema ugovoru koga su potpisali pčelari i, poslije prigodnog obraćanja prisutnim, načelnik opštine Tomislav Puhalac, najdalje do 5. jula od poznatih pčelara sa područja opštine dobiće 4 roja-društva pčela sa selekcionisanom maticom u sanducima sa jednim nastavkom, a odmah su od koordinatora projekta Džajke Ićizo Nakajama preuzeli pčelarsku opremu koja se sastoji iz jedne pčelarske bluze i par pčelarskih rukavica, kliješta za vađenje ramova, dimilice i druge neophodne opreme.

Japanci pcelarima u Rogi (2)

Pored toga svaki pčelar dobio je i neophodnu stručnu literaturu za rad sa pčelama uz obavezu da se brinu o pčelama kroz adekvatnu higijenu, ishranu i zdravlje pčela, da učestvuju na obukama koje prate projekat, da primjenjuju savjete stručnog osoblja i da davaocu donacije stavi na raspolaganju 2 roja pčela u roku od tri godine od dana zaključivanja jučerašnjeg ugovora.

Među onim koji su potpisali ugovor za prijem novih pčelarskih društava je i Milica Šarenac koja pčelari u Seljanima. Ona reče da zahvaljujući Džajki već ima desetak košnica i da će joj ova donacija dobro doći na planu samoodrživosti njenog domaćinstva. Zahvaljuje se donatoru čijom zaslugom je ušla među pčelare i posao koji joj je otvorio nove vidike i saznanja.

Rojeve starim i novopečenim pčelarima po principu „od naših pčelara – našim pčelarima“, isporučiće već afirmisani „robni pčelari“ Mile Balčak, Radoslav Janković, Slobodan Brkić i Siniša Stojančević.

Janković reče da se radi o zdravim i na klimatske uslove u ovom kraju adaptiranim društvima koja će odmah početi da rade na korist novih vlasnika, ali i voćara, s obzirom na značaj pčela u voćarskoj proizvodnji.