Useljena boračka zgrada u Rogatici

15.09.2016.

boracka-zgrada-u-rogatici-1

ROGATICA – Ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske Milenko Savanović i načelnik opštine Rogatica Tomislav Puhalac danas, 15. septembra, u Rogatici novoizgrađenoj zgradi u naselju „Kruščica“ uručiči su ključeve stanova koje su dobili 11 porodica iz kategorije boračke populacije.

U izgradnju ove zgrade, koja se nalazi neposredno uz zgradu čiju izgradnju za potrebe izbjeglih i raseljenih lica je finansirala poznata glumica Anđelina Džoli, i koja je već od početka gradnje avgusta 2014. dobila ime „boračka zgrada“, Vlada Srpske izdvijila je 382.000 maraka. Zemljište i potrebnu infrastrukturu obezbijedila je opština Rogatica, a radove, u ugovorenom roku, izvelo GP Gratod iz Banja Luke.

boracka-zgrada-u-rogatici-2

Četiri stana u novoj zgradi, koja ima ukupnu korisnu površinu od 544 kvadratna metara korisne površine, dobile su porodice poginulih boraca, a u ostalih 7 odmah su počeli useljavati ratni vojni invalidi od prve do četvrte kategorije.

Ovim je, rekao je miniistar Savanović u Rogatici u potpunosti okončan Program zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije u šta je Vlada Srpske izdvojila 2 miliona i 71.000 maraka i zbrinuto je 122 korisnika, od toga 68 sa stanovima i 54 sa nepovratnim sredstvima za rješavanje stambenih potreba kao zahvalnost ovim porodicama za sve ono što su dali u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata. Što se riče Republike uloženo je 148 miliona i 150.000 maraka za zbrinjavanje 5530 korisnika što dodjelom stambenih jedinica što dodjelom nepovratnih sredstava, čime se ovaj program završava sa 2016. godinom u čemu je i veliko učešće lokalnih zajednica.

boracka-zgrada-u-rogatici-3

Među dobitncima ključeva je i Radojka Ćodo, izbjeglica iz Sarajeva, čiji je suprug poginuo u posljednjem ratu, koja se zahvalila Vladi Srpske i opštini što su joj riješili najvažniji životni problem.

I Momir Pajić, ratni vojni invalid treće kategorije, koji je do sada živio u trošnmoj kući sa šest članova porodice u 40 kilometara udaljenom selu Mislovo, zahvalio se Vladi i opštini na dodjeli stana. Bolje ikad, nego nikad rekao je ovaj RVI.