Kroz sela rogatičke opštine – Asfalt nas Mandrama

26.10.2016.

asfaltirtanje-puta-za-mandre-1

ROGATICA – Zahvaljujući ŠG „Sjemeć“ i JP „Šume Republike Srpske“ u još jedno selo u opštini Rogatica stiže asfalt. Riječ je o selu Mandra u Mjesnoj zajednici Borike. To je dio plana invesrticija „Sjemeća“ za tekuću godinu kojim je predviđeno da se uz izgradnju 7,5 kilometara novih šumskih kamionskih puteva, izvrši i rekonstrukcija postojećeg Borike – Mandra u dužini od 2,7 kilometara.

– Uz bržu i jeftiniju eksploataciju šumskih drvnih sortimenata iz šuma sjeveroistočnog dijela Sjemeća rekonstrukcijom ovog puta olakšava se život u desetak domaćinstava iz porodica Kušić, Vučak i Popović u Mandrama, ali i u susjednim Agarovićima, Obadima i ostalim selima ovog dijela Mjesne zajednice Borike. Izvođač radova su „Romanijaputevi“ iz Sokoca. Da asfalt pokrije postojeći makadamski put treba da se utroši oko 3600 kubika tampona i 1400 tona asfaltne mase. Radovi su u punom jeku. Gruba priprema trase od raskršća puta nedaleko od hotela „Borike“ do Mandre je već završena, a od prošlog ponedjeljka traje polaganje asfalta. Pošlo se od kuća Kušića i za dva dana asfalt širine tri metra položen je na dužini od oko 900 metara. Debljina asfaltne podloge je 7 centimetara, kazuje Marko Tomović, tehnički direktor u ŠG „Sjemeć“ koji je investitor radova na ovom putu.

asfaltirtanje-puta-za-mandre-2

Na putu je sedam cjevastih propusta za odvod oborinskih voda, a duž cijele trase sa obje strane ostavljene su bankine širine 50 centimetara.

– Ukupna investicija je „teška“ 341.000 maraka, a uz bržu i jeftiniju eksploataciju šuma, ovim načinom se donekle odužujemo i borcima ovog kraja za veliki doprinos u posljednjem odbrambeno-oslobodilačkom ratu, reče rukovodilac komercijalne službe u „Sjemeću“ Mladen Lakić.

Dolasku asfalta u Mandru sa zadovoljstvom dočekao mali dio uglavnom starijih žitelja. Radomir Kušić (86) reče da je ovo veliki događaj za ovo selo. Kamo sreće da nam je asfalt došao prije 30-tak godina. Da se to desilo, danas bi u našem i svim susjednim selima bilo znatno više stanovnika, posebno mlađih. Sa asfaltom, nadajmo se, većem povratku i mladih i starih kao što sam ja, koji sam se vratio iz Priboja prije skoro 20 godina. Imamo se gdje vratiti jer je naše selo i cijeli kraj dušu dao za bavljenje poljopriuvredom, posebno stočarstvom.

asfaltirtanje-puta-za-mandre-3

I Anđelko Kušić obradovao se dolasku asfalta. Zahvaljuje se ŠG „Sjemeć“ i posebno njegovom direktoru Miloradu Jagodiću.

Ne malo se asfaltu obradovao i Branko Vučak. Vlasnik DOO „Aroma“ u Rogatici, koji je rođen u ovom selu.

– Ja sam u rodnom selu skoro svaki dan. Uz prilično veliko imanje, kuću i ostale prateće objekte, ovdje imam i pčelarnik sa više od 50 košnica. One traže stalno prisustvo i ja se toga držim. Sa asfaltom ovo će biti i lakše i brže, kazuje on.