Uklonjen nelegalno postavljen objekat

02.12.2016.

bina-720x480

VIŠEGRAD – U cilju uređenja užeg centra grada, Komunalno preduzeće „Komunalac“ je u saradnji sa Vatrogasnim društvom uklonilo bespravno postavljen objekat bine, koji se nalazio na Trgu palih boraca.

Višegrad posjećuje sve više turista, a znamenitosti kao što su ćuprija i Andrićgrad privlače sve više turista. U vezi sa tim, nova opštinska vlast odlučila je da krene u realizaciju projekata uređenja grada. Za početak je Odlukom komunalne policije naređeno uklanjanje bespravno postavljenih objekata u gradu, a među njima je bina koja je korištena prilikom određenih svečanosti.

Vršilac dužnosti Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Aleksandar Đukanović rekao je da je Komunalna policija opštine Višegrad izvršila kontrolu i utvrdila da postavljena bina nema odobrenje.

On je pojasnio da je Odlukom o komunalnom redu opštine Višegrad definisano da se zauzimanje javnih površina može vršiti samo uz prethodno pribavljeno odobrenje za privremeno zauzimanje javne površine.

Đukanović je naglasio da je rješenjem Komunalne policije opštine Višegrad naloženo Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove opštine Višegrad da otkloni navedene nedostatke u roku od tri dana.

„Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove pristupilo je otklanjanju navedenih nedostataka, sprovelo sve zakonom predviđene procedure, organizovala Komunalno preduzeće i uklonila binu koju je dala na privremeno korištenje manastiru Dobrun“, rekao je Đukanović.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da je objekat, koji je uklonjen bio nelegalnog karaktera, te da je ranije obećano građanima Višegrada da će objekat biti uklonjen.

„Ovakav objekat, koji se nalazi neposredno kod ćuprije, nije bio prikladan na ovom mjestu, obzirom da je ćuprija od izuzetnog značaja za turističke potencijale i da privlači veliki broj gostiju“, istakao je Đurević.

On je podsjetio da je bina data na revers manastiru Dobrun, koja će biti montirana naredne godine u proljeće u komplesku manastira.

SRNA - Jovana Borovčanin