Održan sastanak o brzoj saobraćajnici Sarajevo-Višegrad

17.01.2017.

sast

VIŠEGRAD – U Višegradu je danas održan sastanak povodom dogovora o pribavljanju potrebnih podataka za izgradnju brze ceste od Sarajeva do Višegrada, kojem su prisustvovali predstavnici “Ipsa instituta” iz Sarajeva.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da će opština omogućiti sve potrebne podatke kada je riječ o izgradnji ove saobraćajnice.

“EU finansira izradu idejnog projekta od graničnog prelaza u Vardištu do Sarajeva”, istakao je Đurević.

On je dodao da problem koji ima opština Višegrad jeste nedostatak prostornog plana, koji bi svaka opština trebalo da ima.

“Putevi su veoma važni. Oni su bitni za privredu, poljoprivredu, turizam i civilni saobraćaj, i ovdje je riječ o značajnom projekat za cijelu opštinu”, kaže Đurević.

Koordinator na projektu izgradnje brze ceste Enes Čovrk rekao je da je na sastanku dogovorena razmjena ključnih informacija između konsultantskog tima i tima opštine Višegrad, a koje su u vezi sa prostornim planom i mogu da utiču na buduću saobraćajnicu.

“Upoznali smo načelnika da radimo na izradi prvog paketa studijsko-projektne dokumentacije koji bi trebalo da bude završen generalnim projektom za izbor najpovoljnije trase brze saobraćajnice od Sarajeva do Vardišta”, dodao je Čovrk.

On je istakao da bi prvi paket dokumentacije trebalo da bude završen do kraja godine.

“Nakon toga slijedi priprema tehničke dokumentacije, do pripreme za izvođenje za koju postoji izražen interes da budu obezbijeđena odgovarajuća finansijska sredstva”, kaže Čovrk.

Vođa tima na izradi projektne dokumentacije za brzu saobraćajnicu Dragan Gagić rekao je da od opštine Višegrad očekuje da dobiju sve potrebne podatke, kako bi mogli da postave trasu buduće saobraćajnice, odnosno da bude izvršena rekonstrukcija postojeće.

“Ostvarili smo prvi kontakt, razmijenili podatke i dogovorili sledeće korake koji se odnose na ispitivanja i dogovore u vezi sa potrebnom dokumentacijom”, dodao je Gagić.

On kaže da će prvi koraci biti završeni do sljedeće sedmice, nakon čega će biti urađena analiza.

“Pozitivno smo iznenađeni saradnjom sa opštinom Višegrad jer su izrazili spremnost da pomognu”, istakao je Gagić.