SO-e Rogatica – Svakom novorođenčetu 500 maraka

03.02.2017.

so-rogatica-1

ROGATICA – Na danas, 3. februara, održanoj sjednici SO-e Rogatica, koja je počela pozdravnom riječi novom sazivu Skupštine i novoimenovanim opštinskim funkcionerima, Ljubinke Knežević, izvršnog sekretara Saveza sindikata RS za regiju Višegrad – Foča, koji pokriva opštine Višegrad, Rudo, Rogatica, Novo Goražde, Čajniče i Foču, odbornici su donijeli nekoliko značajnih odluka. Među njima je i odluka o stimulisanju nataliteta prema kojoj će se ove godine za svako novorođeno dijete roditeljima isplatiti po 500 maraka, umjesto 300 koliko je bilo prošle i nekoliko drugih posljednjih godina.

Istom odlukom regulisana je i pomoć bračnim parovima koji se posljednjih tri godine liječe od steriliteta koja će iznositi do 1000 maraka.

Na ovoj sjednici usvojeni su i programi rada Skupštine i Načelnika opštine za 2017. godinu.

Skupština će održati 12 redovnih sjednica i uz razmatranje i usvajanje novog statuta, poslovnika o radu i programa rada Skupštine, pred odbornicima će se tokom godine naći još preko 80 drugih tačaka dnevnog reda.

so-rogatica-2

Što se tiče programa rada Načelnika opštine najviše pažnje biće posvećeno radu opštinske administracije kroz zakonito izvršenje budžeta i ostalih streteških dokumenata kako bi uistinu postala servis građana. Tu su i obeveze oko realizacije projekata za poboljšanje uslova života građana i razvoja privrede. Među njima posebna pažnja posvetiće se kapitalnim investicijama gdje prekrivanje zgrade Osnovne škole „Sveti Sava“ i zamjena vanjske i unutrašnje stolarije u Srednjoškolskom centru „27. januar“ imaju prioritet. Tu je i rekonstrukcija i održavanje lokalnih puteva i vodovoda i izgradnja pješačke staze od pumpe „Nestro“ do Ciglane u Kovanju za čiju realizaciju treba da se obezbijedi 872.000 maraka.

Odbornici su usvojili i odluku o visini stope poreza na nepokretnosti za 2017. godinu koja je ostala na nivou prošlogodišnje, a to će reći da će ovaj porez na nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost iznositi 0,10, dok će na nepokretnostima na kojim se obavlja proizvodna djelatnostbiti 0,08 posto.

Od većeg interesa sa građane je i program korišćenja sredstava po osnovu naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije prema kome bi trebalo da se akumulira oko 420.000 maraka i ta sredstva će se rasporediti ma 56.000 za „vodovod i kanalizacju“, izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete 70.000, stimulisanje nataliteta i ostale subvencije 117.000, stipendiranju studenata i đaka 117.000 i zimsko održavanje puteva 60.000 maraka.

so-rogatica-3

PUT KOJI ŽIVOT ZNAČI

Ipak, najveću pažnju odbornici i pozicije i opozicije posvetili su najavljenom projektu brze ceste Sarajevo – Višegrad – Vardište – Republike Srbija, o kojoj se ovih dana puno govori i piše. Jedinstven je zaključak da se podržava varijanta ovog puta Sarajevo – Pale – Romanija – Podromanija – Rogatica – Višegrad. Da se to i ostvari pod hitno treba da se održi posebna tematska sjednica SO-e na koju će se pozvati predstavnici svih organa i institucija koje na bilo koji način o tome odlučuju, jer izgradnja ovog puta znači život za sve građane opštine Rogatica. Svaka druga varijanta bila bi ravna katastrofi za čije posljedice nije spreman da odgovara niko relevantan u ovoj opštini.

Tekst i foto: Sreten Mitrović