Dom zdravlja Rogatica – Dobra organizacija za dobre rezultate

02.03.2017.

dom-zdravlja-rogatica

ROGATICA – Sa sertifikatom u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti zdravstvene zaštite Dom zdravlja u Rogatici ušao je među 20 najuspješnijih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj.

Da bi se što bolje odgovorilo zdravstvenim potrebama za nešto više od 11.500 stanovnika koliko ih, prema posljednjim statističkim podacima, živi u Rogatici i 116 sela širom opštine, uz dobru kadrovsku i tehničku opremljenost posebna pažnja poklonja se organizaciji rada.

– Osnova je, priča direktor ove zdravbstvene ustanove doktor Njegoš Tripković, primarna zdravvstvena zaštita. Pruža je 34 medicinska radnika među kojima je devet ljekara, tri stomatologa i jedan biohemičar koji uz svakodnevnu pomoć ostalih 21 medicinska radnika kroz službu porodične medicine, službu stomatologije za djecu i odrasle, službu hitne pomoći, koja radi non-stop od nula do 24 sata, higijensko-epideniološku službu, laboratoriju, radiološku dijagnostiku, a tu su i ambulanta specijalističkih konsultacija iz ginekologije i pedijatrije i terenska na Borikama, jedinicu za uvođenje, praćenje i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i službu zajedničkih poslova.

dr-njegos-tripkovic

Tokom sada već prošle, 2016, godine, ovdje je obavljeno preko 150.000 raznih medicinskih usluga. Najzastupljeniji su zdravstveni pregledi putem osam timova porodične medicine. Izdato je i preko 10.000 uputnica za specijalističke preglede u sklopu sekundarne zdravstvene zaštite itd.

Naš problem je, dodao je doktor Tripković, u tome što djelatnost obavljamo u izrazito nerazvijenoj opštini sa lošom socijalnom i zdravstvenom strukturom stanovništva. Prisutnost starijih osoba „vuče“ veći broj hroničnih oboljenja i daleko veću potrošnju lijekova i drugih troškova zdravstvene zaštite.

Imamo mi, kazuje Tripković, i teškoća zbog razbacanosti sela u kojim i pored slabe naseljenosti moramo pružiti pomoć bolesnim. Neka sela su udaljena i do 50 kilometara od sjedišta opštine i Doma zdravlja. To, uz napore medicinskih radnika, traži i povećan broj terenskih sanitetskih vozila kojih mi nikako da obezbijedimo u dovoljnom broju. Koliko su nam potrebna sanitetskih vozila najbolje se vodi po tome da trenutno na dijalizi u Foči imamo šest pacijenata koji idu tri puta nedjeljno u dva termina uz angažovanje dva sanitetska vozila i dva vozača.

dom-zdravlja-rogatica-2

I pored svega ovog Dom zdravlja uspješno posluje, tvrdi doktor Tripković. Uz probleme koji hronično prate zdarvtvo Republike Srpske, finansijski smo stabilni iako raspolažemo sa skromnim ukupnim prihodom – 1,470.000 maraka za 2016. godinu, ostvarili smo dobit u visini od 13.210 maraka, ili za preko tri puta više od ostvarenja u predhodnoj godini kada je ukupan prihod bio 1,507.000 maraka. Uz to, redovno izvršavamo sve obaveze prema našim dobavljačima i isplaćujemo plate za svih 52 stalno zaposlena radnika sa pripadajućim porezima i doprinosima i, mjereći po tome, spadamo u red uspješnijih u Republici Srpskoj.

Rezultati na polju zdravstvene zaštite i finansijska stabilnost uz dobru organizaciju rada bili su povod da Komora doktora medicine Srpske polovinom prošle godine dodijeli direktoru Njegošu Tripkoviću Povelju za izuzetnu organizaciju primarne zdravstvene zaštite.

Tim povodom on reče da je to priznanje zaradio cijeli kolektiv, a njemu kao prvom među dosta jednikih podstrek i velika obaveza da budućim radom, uz podršku kao i do sada svih zaposlenih u kolektivu, resornog ministarstva, Fonda zdravstvenog osiguranja, opštine Rogatica kao osnivača i Univerzitetske bolnice Foča, sa kojom imaju dobru saradnju u svim oblastima sekundarne zaštite osiguranika, i ostalih građana opštine Rogatica, dadne još više i truda i znanja da Dom zdravlja postiže još bolje rezultate u svim poljima rada i djelovanja.

Tekst i foto: Sreten Mitrović