Milorad Jagodić, načelnik opštine Rogatica o putu Višegrad-Sarajevo

09.03.2017.

milorad-jagodic

PUT KOJI ROGATIČANIMA ZNAČI ŽIVOT

ROGATICA – Nagovještaj da bi se mogao graditi autoput Beograd–Čačak–Užice–Višegrad i dalje prema Sarajevu u Rogatici je izazvaoe veliko interesovanje. O tome se raspravlja zvanično i nezvanično, a evo šta na tu temu kazuje načelnik opštine Milorad Jagodić.

– Dugogodišnja želja građana opštine Rogatica je da se sa ostalim svijetom poveže kvaltetnijim načinom od postojećeg. To je posebno došlo do izražaja nakon što je polovinom 1978. godine ukinuta uskotračna pruga Sarajvo – Beograd preko Višegrada.i Mesića Tada je sa najvišeg nivoa države i Republike BiH obećano da će se „ćiro“ zamijeniti kvalitetnom putnom saobraćajnicom, priča Jagodić i dodaje:

Na tome se bilo počelo i raditi. U opciji kroz našu opštinu i dalje prema Sarajevu bile dvije varijante puta koji bi vezao Sarajevo sa Srbijom preko Višegrada. Prva varijanta bila je dolinska i put bi od Mesića prema Palama išao trasom bivše uskotračne pruge kanjonom Prače, i druga, visinska, koja bi od Rakoča kod Kukavica išla platoom naših Sočica i spustao se u Renovicu odakle bi nastavljao prema Palama i Sarajevu.

Rat je sve to raspršio. U Razvojnom planu Republike Srpske, ovih varijanti nije bilo, ali je planirano da se gradi brza cesta Sarajevo – Romanija – Podromanija – Rogatica postojećom trasom magistralnog puta uz zaobiulaznicu u Rogatici, i dalje prema Mesićima i Ustiprači, odnosno Višegradu preko koga bi se vezali sa Srbijom.

To je trasa koja Rogatici najviše odgovara. Sve druge, a neki kazuju da ih ima čak osam, o kojim se ovih dana priča, nama ne idu u prilog. Zato će mo se svim snagama i sredstvima boriti da ostane na snazi ova koja je zacrtana u Prostornom planu Srpske. U tom cilju već uveliko vršimo pripremu za izgradnju zaobilaznice oko Rogatice svjesni da bez modernizacije puteva naša opština nema nikakvu perspektivu. Iz nje će iscuriti i ovo malo omladine što nam je ostalo. Ovdje više niko neće imati interesa za život. Ugasiće se i sve želja za ulaganja u privredu. A ako nema privrede nema ni života. Obiđe li nas ovaj put, obići će i sve drugo, rekao je Jagodić.