Pripremljen nacrt strategije lokalnih puteva

18.04.2017.

sas

VIŠEGRAD – Skupština opštine Višegrad na predstojećoj sjednici krajem aprila trebalo bi da razmatra Nacrt strategije razvoja lokalnih puteva i ulica na području opštine za period 2017-2026. godina, čiji je cilj povećanje bezbjednost učesnika u saobraćaju i modernizacija putne mreže.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je nakon sastanka sa članovima Savjeta za bezbjednost saobraćaja da taj dokument ima za cilj da se definiše trenutno stanje putne mreže, zatim modernizaciju i rekonstrukciju putne mreže, te sistemski pristup održavanju i zaštiti puteva.

Potpredsjednik Savjeta za bezbjednost saobraćaja opštine Višegrad Vladimir Gladanac rekao je da strategija predstavlja dokument koji će služiti kao vodilja u budućem periodu za sve što će biti u službi građana, s ciljem povećanja bezbjednosti u saobraćaju.

“Ovom strategijom su predviđenje jasne mikrolokacije koje će dovesti do povećanja kapaciteta saobraćaja, te mreže koje će dovoditi do manjeg broja nezgoda”, istakao je Gladanac.

On je napomenuo da ranije nisu pravljene strategije, te da ovo predstavlja napredak u odnosu na prethodni period.

Načelnik opštinskog Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Aleksandar Đukanović rekao je da ovo odjeljenje priprema strategiju razvoja lokalnih puteva i ulica na području opštine Višegrad na period od deset godina.

“Strategiju će razmatrati i usvajati Skupština opštine Višegrad, a prije nego što dođe pred odbornike, smatrali smo da je potrebno da Savjet za bezbjednost saobraćaja razmotri strategiju, da svoje primjedbe, sugestije, mišljenje, kako bi strategija bila što kvalitetnija”, istakao je Đukanović.

Sastanku Savjeta za bezbjednost prisustvovali su predstavnici osnovne i srednje škole, Auto-moto saveza, policijske stanice i opštine Višegrad.