Počelo postavljanje nove ograde u Garči

05.05.2017.

Garca ograda

VIŠEGRAD – Zaštitna ograda u dužini od 194 metra, postavlja se u naselju Garča, rekao je načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Aleksandar Đukanović.

On je istakao da je ovo Odjeljenje pokrenulo tendersku proceduru za izvođenje radova na postavljanju zaštitne ograde, čiji je izvođač Komunalno preduzeće „Komunalac“ iz Višegrada.

„Obaveza izvođača je da u roku od 30 dana od uvođenja u posao od strane nadzornog organa izvrši postavljanje zaštitne ograde“, kaže Đukanović.

Vrijednost radova je 11.349 KM, a sredstva je obezbjedila opština Višegrad.

Opština Višegrad