Skupština opštine Rogatica – Budžet manji od rebalansa

18.12.2017.

so-rogatica-1

ROGATICA – Nakon provedenih svih zakonskih procedura i dobivene saglasnosti od Ministarstva za finansije u Vladi Republike Srpske, odbornici SO-e Rogatica većinom glasova na danas održanoj sjednici donijeli su odluku o usvajanju budžeta opštine za 2018. godinu u iznosu od 6.450.000 maraka.

Osnovni izvor prihoda, reče obrazlažući prijedlog budžeta načelnik Odjeljnja za finansije Tijana Brkić, i ove godine biće sredstva od poreza koja će biti zastupljana sa 57,8 posto. Neporeski prihodi učestvovaće sa 28,3 i ostali sa 14 posto.

Sa prihodima uravnoteženi su i budžetski izdaci. Najviše sredstava utrošiće se za tekuće rashode u čemu izdvajanja za lična primanja zaposlenih učestvuju sa 40 posto. Za nefinansijsku imovinu, odnosno kapitalne investicije, biće utrošeno 950.000 maraka ili 18,6 posto, za finansijsku imovinu 85.000, otplatu dugova 178.000, ostale izdatke 121.000 i budžetsku rezervu 15.000 maraka.

U okviru skupštinske rasprave odbornik Tomislav Batinić iz Kluba Srpske demokratske stranke predložio je amandman da se sa koda 511200 – pozicija „rekonstrukcija cesta i mostova“ i pozicije „ostala rekonstrukcija i poboljšanja“ skine 50.000, odnosno 100.000 maraka i ta sredstva na novoj poziciji istog koda od 150.000 namijene za izgradnju vodovodne mreže u Mjesnoj zajednici Stjenice.

so-rogatica-2

Kao predlagač budžeta načelnik opštine Milorad Jagodić predložio je da se amandman odbije, jer ni u dosadašnjim budžetima takva stavka nije postojala. Inače, u potpunosti je upoznat sa problemom vodosnadbijevanja u Stjenicama. Nema ništa protiv da se njegovo rješavanje podrži i sredstvima iz budžeta opštine ali kroz redovnu proceduru rebalansa budžeta tokom godine do kojih će sigurno dolaziti.

Nakon toga, obavljeno je glasanje „za“ i „protiv“ amandmana i on je odbijen sa 12 glasova protiv, dok je za njega glasalo 5 opozicionih odbornika.

Zanimljivo je da je budžet manji za 650.000 maraka od nacrta drugog rebalansiranog budžeta za 2017. koji je takođe danas usvojen i iznosi 7,100.000 maraka. Razlog je u tome što se u ovogodišnjem budžetu našlo i 540.000 maraka sa kojim se opština kreditno zadužila putem prve emisije obveznica na ime vraćanja dugova i nastavka izgradnje gradskog kupališta u okviru Sportsko-rekreacionog centra.

Pored prednjih, fundamentalnih, finansijskih dokumenata, odbornici su usvojili prijedlog Etičkog kodeksa za izabrane odbornike u SO-e prema kome su odbornici dužni da promovišu etičke principe i standarde ponašanja kojih će se pridržavati kako bi svoj mandat ostvarili u najboljem interesu svih građana opštine.

Prije svega tu je odgovornost i iskrenost, zabrana primanja i davanja mita, otvorenost u saopštavanju i odnosi sa medijima, izbjegavanje sukoba interesa, upravljanje resursima i uzajamno poštovanje i uvažavanje.

so-rogatica-3

Odbornici su razmatrali i donijeli nekoliko drugih odluka. Tu je odluka o visini stope poreza na nepokretnosti za 2018. godinu prema kojoj će stopa poreza za sve nepokretnosti, izuzev onih u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost, iznositi 0,10 posto.

Stopa poreza na nepokretnosti u kojima se obavlja proizvodna djelatnost iznosiće 0,08 posto.

I jedna i druga stopa je na nivou ovogodišnjih stopa.

Usvojena je i odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine na dan 31. decembra 2017. u kojoj se nepokretnosti dijele na zemljište (građevinsko, poljoprivredno, šumsko, industrijsko i ostalo) i građevinske objekte (stanovi, kuće, poslovni, industrijski i ostali objekti).

Prema ovoj odluci nepokretnosti se dijele na 6 zona gradskog građevinskog zemljišta i 9 urbanih područja ostalog građevinskog zemljišta.

I ovdje su stope ostale na nivou ovogodišnjih.