Rogatički odbornici na obuci

20.02.2018.

ROGATICA – Svih 19 izabranih odbornika aktuelnog sastava Skupštine opštine i članovi Tima za izradu Strategije lokalnog razvoja za narednih 10 godina u opštini Rogatica u okviru projekta „Integrisani lokalni razvoj“ koga podržavaju Vlada Švajcarske i UNDP-i, a u organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske, prisustvovali su danas, 20. februara, jednodnevnom seminaru čiji je cilj podizanje stepena zainteresovanosti i upućenosti izabranih lokalnih zvaničnika za preuzimanje aktivnije uloge u donošenju i nadgledanju provođenja lokalnih razvojnih strategija i odgovarajućih planova njihove primjene i provođenja.

Na seminaru se prošlo kroz teme: „Ključni aspekti sistema upravljanja lokalnim razviojem u BiH“, „Kritični aspekti i procesi upravljanja lokalnim razvojem“ sa naglaskom „Uloga radnih tijela skupština opština u upravljanju lokalnim razvojem“.

Seminar je poslužio i za upoznavanje sa „praktičnim „alatkama“ koje olakšavaju ostvarivanje aktivnije uloge u donošenju i nadgledanju provođenja lokalnih razvojnih strategija i odgovarajućih planova njihove primjene.

Predavači na seminaru bili su Ankica Todorović i Mile Pejčić iz Gradske uprave Bijeljine, a seminar je protekao u interaktivnom odnosu predavač – učesnici seminara, što će, kako je ocijenjeno, biti od velike koristi za sve prisutne.