Struje za sve dovoljno – gubici svedeni na manje od 8 posto

07.06.2018.

ROGATICA – Radna jedinica „Elektrodistribucije“ Pale u Rogatici preko 45 kilometara 35 i 10 kilovoltnih dalekovoda, 470 kilometara nisko-naponske mreže sa preko 20.000 električnih stubova i nešto više od 150 trafo-stanica različitih nivoa, prošle godine za 5632 potrošača isporučila je 25,2 miliona kilovat časova električne energije.

Među potrošačima u ovoj opštini dominiraju domaćinstva i ona su lani „povukla“ preko 50 posto potrošene energije. Na drugom mjestu su potrošači iz kategorije „industrija“ sa 39 posto, javna rasvjeta sa nepunih 5 i rekordno mali gubici energije na mreži od svega 7,89 posto, što je više nego idealno i do prije samo desetak godina nezamisliva veličina, rekao je na posljednjoj sjednici SO-e rukovodilac Radne jedinice Radomir Jovičić obrazlažući informaciju o snadbijevenosti potrošača električne energije tokom 2017. koju tradicionalno svake godine razmatraju odbornici opštinskog parlamenta.

Koliko je, naglasio je Jovičić, sa tehničkog i ekonomskog značaja važan podatak o gubicima na mreži, vidi se po tome da su oni 2005. Iznosili čak 27 posto.

Rezultat je to, dodao je on, kontinuiranog rada i ulaganja u izgradnju novih, održavanje i rekonstrukciju postojećih objekata. Tako je bilo i lani, tako će biti i ove godine.

Lani je u te svrhe utrošeno preko 300.000 maraka ne računajući zajedničke investicije sa donatorima i redovno održavanje.

Između ostalog, rekonstruisani su dijelovi 10 kilovoltnih dalekovoda Pilana – Sladara, Silos i Kozići i nisko-naponske mreže trafo-područja Lepenica, Karačići i Rakitnica, te izgrađeni dijelovi nisko-naponske mreže u Sudićima, Vrlazju i Prosječenu uz rekonstrukciju trafo-stanica u Dobrašini, Prosječenu i Rakitnici.

Tokom godine urađeno je 85 novih priključaka, a u okviru redovnih aktivnosti posebna pažnja posvećena je otklanjanju kvarova i taj problem sveden je na namjanje moguću mjeru posebno zbog dotrajalosti mreža i krivih stubova.

I ove godine planirani su značajni investicioni radovi. U prvom planu je rekonstrukcija i izgradnja 35 kilovoltnog dalekovoda Rogatica – Mesići preko koga se u 110 kilovoltnu trafo-stanicu u Rogatici doprema struja iz male hidroelektrane „Mesići-Nova“, koja radi u sastavu „Elektrodistribucije“ Pale, i koja je prošle godine proizvela 16,5 miliona kilovatčasova električne energije. Nažalost, zbog loših hidroloških prilika i suše, to je za 6,6 miliona kVh manje nego što je bila proizvodnja 2016. godine.

Tu je i nastavak rekonstrukcije 10 kilovoltnih dalekovoda Pilana-Sladara, Silos i Kozići, te početak rekonstrucije dalekovoda Matino Brdo i Stara Gora na odvojku za Agaroviće i Štavanj.

U planu je i rekonstrukcija nisko-naponske mreže na čak 23 trafo-područja, izgradnja i rekonstrukcija kućnih priključaka i što je značajno, početak radova na izgradnji nove poslovne zgrade za potrebe Radne jedinice, jer su prostorije u postojećoj već odavno postale usko grlo svakodnevnih potreba, reče na kraju Radomir Jovičić, prvi čovjek elektrodistribucije u Rogatici.

Tekst i foto: Sreten Mitrović