Godišnja skupština RVI u Rogatici – Još jedna uspješna godina

15.04.2019.

ROGATICA – Iako još nismo zadovoljni položajem boračke populacije u cjelini pa i ratnih vojnih invalida (RVI), mora se kazati da se on iz godine u godinu popravlja, rečeno je juče na godišnjoj skupštini Udruženja RVI u Rogatici, koja je imala dijela – izvještajni za 2018. I izborni u okviru koga su izabrani novi organi Udruženja.

U okviru izvještajnog dijela razmatrani su i usvojeni izvještaji Nadzornog odbora i o radu Udruženja koje okuplja nešto više od 230 registrovanih članova.

Nadzorni odbor, rečeno je, konstatovao je da je finansijsko poslovanje bilo u okviru zakonskih propisa i odluka Udruženja. Ukupan prihod ostvaren je u visini od 10654 maraka i najveći dio čini pomoć opštine koja je odobrena za 2018. godinu u nadi da će postati stalna i još u većem iznosu. Tu su i sredstva iz fonda solidarnosti u visini od 2100 i povrat doprinosa po osnovu zaposlenja RVI u iznosu od 2550 maraka.

Ukupni rashodi iznosili su 11000 maraka. Najveći dio akumuliranih sredstava utrošeno je na bruto platu jednog zaposlenog RVI – 7810 maraka. Među troškovima je i 850 maraka koliko je 2018. Isplaćeno na ime pomoći porodicama umrlih, bolesnih ili na drugi način socijalno ugroženih članova RVI.

Izvještaj o radu Udruženja podnio je predsjednik Milomir Ećimović.

U najkraće rečeno, naglasio je on, programom predviđene zadatke za 2018. Uglavnom smo ostvarili. Stalna briga nam je bila položaj i zaštita prava i interesa invalida. U granicama mogućnosti pomagali smo našim članovima kroz razne vidove pomoći. Pored ostalog omogućili smo im da na rate obezbijede ogrijev, da odu u banje i slično. Sarađivali smo sa Savezom RVI Srpske, Fondom za profesionalnu rehabilitaciju od koga smo ove godine dobili ekonomsku podršku za jednog našeg člana u iznosu od 2500 maraka i svakako opštinskim rukovodstvom u Rogatici na čelu sa načelnikom Miloradom Jagodićem.

Na širem, republičkom nivou, položaj RVI polako se mijenja. Donesena je nova Uredba o stambenom zbrinjavanju, invalidi su oslobođeni plaćanja putarina na auto-putevima, promijenili su se i uslovi za primanje boračkog dodatka odmah nakon što se navrši 60 godina itd.

Vezano za Uredbu o stambenom zbrinjavanju, naglašeno je, konkurs je objavljen i svi zainteresovani mogu se na njega javiti od 1. od 31. maja.

U programu rada za ovu godinu, koji je takođe usvojen, ušla se uglavnom pitanja koja su u centru pažnje bila i prošle godine. Novo je da će se ove godine, po prvi put, obilježiti 10. septembar kao Dan RVJ Republike Srpske, a svi invalidi su pozvati da se aktivno uključe u tekuće izbore u Opštinskoj Boračkoj organizaciji s ciljem da se pokuša doći do najboljih, jer su invalidi prvo borci, pa onda invalidi.

U drugom, uslovno rečeno, svečanijem dijelu skupština je zabrala novo rukovodstvo Udruženja. Za novog predsjednika Skupštine izabran je Slaviša Uljar a za novog-starog predsjednika Udruženja Milomir Ećimović.

Izabrano je i novo Predsjedništvo Udruženja od 7 članova i Nadzorni odbor od 3 člana.

RVI