Upis srednjoškolaca u Rogatici – Mjesta za još samo tri učenika

14.07.2019.

ROGATICA – U Srednjošklskom centru „27. januar“ u Rogatici prvi i drugi upisni rok u prve razrede mogu se ocijeniti uspješnim. Planirani broj za upis procebtualno rečeno ostvaren je sa 96 posto.

– Prema planu upisa u četiri odjeljenja trebalo je da se upiše 75 učenika, a upisano je 72. Plan upisa u gimnaziju opšteg smjera predviđeno je da se upiše 20 učenika i on je ostvaren već u prvom upisnom roku. Slično je i sa ekonomskim tehničarima u smjeru ekomnomija, pravo i trgovina. Planiorano jedno odjeljenje sa 20 i upisano 20 učenika. Popunjeno je i odjeljenje agroturistički tehničar u smjeru poljoprivreda i prerada hrane sa 18 planiranih učenika, dok za zvanje poslovno-pravni tehničar u smjeru ekonomija, pravo i trgovina ima još mjesta za tri učenika, reče direktorka Centra Žaklina Lelek.

Ako nam, reče ona, u trećem, naknadnom konkursu u avgustu, ne dođe neki od učenika sa strane, plan upisa nećemo ispuniti, jer je devete razrede u ovdašnjoj Osnovnoj školi „Sveti Sava“ ove godine završilo 73 učenika. Dakle, neupisan je još samo jedan.