Univerzitetska bolnica Foča – Osnivanjem jedinice za moždani udar smanjuje se smrtnost

01.09.2019.

FOČA – “Dileme u primjeni statina u savremenoj kliničkoj praksi- možemo li ih razriješiti” bila je tema okruglog stola koji je održan u Univerzitetskoj bolnici u Foči na susretu neurologa iz Foče, Banjaluke, Prijedora, Doboja i Trebinja. Najavljeno je skoro otvaranje jedinice za moždani udar u Foči i Trebinju.

Kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti kako u svijetu tako i kod nas zbog čega je potrebno više raditi na prevenciji, prije svega moždanog udara. Većina ovih bolesti uzrokovana je povišenim vrijednostima masnoća u krvi koje se smanjuju pomoću statina, lijekova koji obaraju nivo holesterola u krvi. Koriste se zadnjih četrdeset godina u kliničkoj praksi i različita su mišljenja o njihovoj primjeni. Načelnica neurologije docent dr Branislava Ćurčić kaže da je potrebno prodiskutovati o tome koja je korist a koja potencijalna šteta od njihove primjene.

“U zadnje vrijeme postoje različite kontraverze što se tiče korištenja tih lijekova u smislu njihove koristi i potencijalne štete za pacijenta te u tom smislu je ovo dobra tema”, rekla je dr Ćurčić.

Bolnica u Foči do sada nije imala formiranu jedinicu za moždani udar iako su rađene sve druge dijagnostičke metode. Osnivanjem jedinice za moždani udar značajno bi se smanjila smrtnost bolesnika, naglasila je dr Ćurčić.

“Imamo dobru volju, pomoć od strane Univerzitetske bolnice i Medicinskog fakulteta u Foči a svakako i UKC Banjaluka da ovdje u Foči a nadam se i u Trebinju napravimo jedinicu za moždani udar. To bi zanačajno smanjilo smrtnost bolesnika koji su doživjeli moždani udar. Procenat smrtnosti pacijenata koji su trombolizirani je 7odsto za razliku od bolesnika koji nisu trombolizirani i doseže čak do 35 odsto”, rekla je dr Ćurčić.

Saradnja sa neurološkom klinikom UKC u Banjaluci izuzetno je dobra i za fočanske neurologe značajna kada je potrebno pacijente adekvatno zbrinuti. Profesor dr Siniša Miljković predsjednik Udruženja neurologa RS i načelnik neurološke klinike UKC Banjaluka kaže da su moždani udari najčešća neurološka oboljenja u RS. Smatra da je potrebno što prije formirati u Foči jedinicu za moždani udar za koju već postoji osposobljen kadar.

“Kao prvi korak bismo naveli potrebu da se neurologija i psihijatrija razdvoje. Nadamo se da će doći do brze rekonstrukcije neurološkog odjela. Vidimo da se tu rade dijagnostičke metode koje moraju biti pod krovom neurologije zbog težine samih pacijenata. Nadamo se da će do kraja godine biti formirana jedinice za moždani udar gdje bi se primala adekvatna terapija a svi doktori su već obučeni. Bolnica u Foči trenutno je uz Trebinje jedina u RS koja nema jedinicu za moždani udar. To je projekat koji traje već desetak godina i jako smo ponosni što smo tu mrežu napravili u RS. To se može ostvariti i u Foči sa malo ulaganja. Bio bi to izuzetan pomak i za ovaj dio RS i Foču” rakao je dr Miljković .

U planu projekta modernizacije Univerzitetske bolnice Foča je i opremanje neurološkog odjeljenja sa jedinicom za moždani udar, kaže direktor Radmil Marić.

“Ovaj sastanak neurologa mislim da će da razriješiti neke dileme koje se tiču liječenja pacijenata sa moždanim udarom, odnosno prevencije moždanog udara. Mi kao bolnica moramo da im omogućimo sve uslove, dijagnostičke i terapijske, za jedno kvalitetno liječenje naših pacijenata”, rekao je direktor Marić.

Radovi na rekonstrukciji bolnice teku po planu. Poliklinički dio se građevinski dovršava, a za nerednih par sedmica montiraće se novi skener, izvršiti nabavka opreme i sanitetskih vozila, kaže direktor Univerzitetske bolnice Foča, dr Radmil Marić.