Uz Svjetski dan borbe protiv nasilja nad ženama – Supruge na meti nasilnika

25.11.2019.

ROGATICA – Danas, 25. novembra je Svjetski dan borbe protiv nasilja nad ženama. A ako je suditi prema podacima Centra za socijali rad, Policijske stanice i Matičnog ureda u Rogatici, nasilje nad ženamanije puno izraženo. Tu i tamo, javi se po koja „čarka“, nadležni intervenišu, jal ne intervenišu, i pada mirenje.

Marina Ćosović, direktorka Centra za socijali rad reče da je u toku 2018. godine u ovom organu evidentirano ukupno šest nasilja u porodici. U pet slučajeva žrtve su bile žene u ulozi supruge, a u jednom supruga i sin.

I ove godine, naglašava Ćosićeva, situacija nije alarmantna. Zaključno sa oktobrom evidentirano je takođe šest slučajeva nasilja u porodici. U četiri slučaja žrtve su bile supruge, a u ostala dva majka i brat.

Saglasno zakonskim propisima 2018. Centar je u tri predmeta izrekao mjeru zabrane uznemiravanja i uhođenja žrtve, dok je od preostalih tri predmeta u jednom izrečena mjera obaveznog liječenja od zavisnosti, uglavnom alkohola, u drugom udaljenje iz kuće-stana i u trećem zabrana približavanja i kontaktiranja učinioca nasilja sa žrtvom nasilja.

Slično je Centar reagovao i ove godine. U tri slučaja izrečena je mjera zabrane uznemiravanja žrtve, u dva udaljivanjeučinioca masilja iz kuće-stana i jednom obavezno liječenje od zavisnosti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Svi slučajevi koji su evidentirani u Centru za socijalni rad, evidentirani su i u ovdašnjoj Policijskoj stanici. Rezultat je to, kazuje Slađana Ujić, predsjednica Udruženja žena „Snop“ iz Gučeva kod Rogatice početkom 2017. godine potpisanog Protokola o saradnji u slučajevima nasilja u porodici i nasiulja nad djecom na području opštine između Opštinske uprave, Policijske stanice, Doma zdravlja „Dr Zoran Mitrović“, Osnovne škole i Srednjoškolskog centra „27. januar“, Dječijeg vrtića „Bambi“ i Udruženja „Snop“, koji je usklađen sa Opštim protokolom o postupanju u slučajevima nasilja u Republici Srpskoj, koga su potpisali Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, MUP, Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Ministarstvo pravde.

Realizujući potpisani protokol formiran je tim za praćenje stanja u oblasti ravnopravnosti polova uz punu pomoć i podršku žrtvama nasilja koje se najčešće događa u porodicama slabijeg imovnog stanja, a od te pošasti nisu imune i neke imućnije porodice, reče Slađana Ujić.

Peroblem je, rekoše u Centru za socijalni rad, što broj evidentiranih nasulja u porodici ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Sve ukazuje da je stanje gore i da postoji tzv. “tamna brojka“ nasilja i da ga ima u znatno većem broju. Mnoge žrtve jednostavno zbog ličnog i ugleda porodice, pa i bruke, iz ovih ili onih razloga, ne prijavljuju nasilje.

Dosta žrtava, kazuje direktorka Ćosović, se pita, a i mi u Centru se pitamo, šta i kuda poslije prijavljivanja. Sigurne kuće nemamo ni mi u Rogatici ni u okruženju. Uz to, učinioci nasilja i kad im se izrekne neka od raspoloživih mjera, ostaju slobodni i van kontrole nadležnih organa, odnosno htjeli ne htjeli, ostaju kod kuća ili u stanovima i eto razloga što je mali broj prijavljenih, a i porodična anonimnost nije ničim zagarantovana.

Nasilje u porodici u najvećem broju slučajeva je razlog i razvoda brakova. I tu opština Rogatica nije na nekom zavidnom mjestu. U matičnom uredu u Rogatici, koji pokriva najveći dio opštine, rekoša da je evidentiran samo jedan razvod, 2018.dva i u dosadašnjem dijelu ove godine niti jedan.

Razvoda nije bilo ni na području matičnog ureda Borike i Žepa pa i sa te strane gledajući nema velikih problema na relaciji muško – žensko.