SO-e Rogatica – Prihod privrede preko 110 miliona maraka

03.06.2020.

ROGATICA – Zbog pojave virusa korona tek nakon tri mjeseca i tri dana u Rogatici je danas, 3. Juna, održana druga ovogodišnja sjednica Skupštine opštine. Imala je obiman dnevni red, a iz predostrožnosti protiv virusa „kovid 19“ i držanja potrebnog fizičkog odstojanja između odbornika i ostalih prisutnih, umjesto u sali za sjednice, održana je u Sali gradskog bioskopa koji ima 273 sjedišta.

Sjednica je imala obiman dnevni red. Najveću pažnju pozicje i posebno opozicionih odbornika izazvao je izvještaj o radu načelnika opštine Milorada Jagodića za 2019. u dijelu posvećenom realizaciji projekata rekonstrukcije i investicionog održavanja puteva na području opštine, zaštite životne srdine i ostalih od značaja za razvoj ove lokalne zajednice čija vrijednost je skoro četiri miliona maraka. Izvještaj je na kraju usvojen većinom glasova prisutnih odbornika.

Pažnju odbornika privukla je i informacija o poslovanju privrede na području opštine tokom 2019. godine.

Prema iskazanim rezultatima 61 privrednog subjekta, među kojima je čak 55 u kategoriji malih, od čega 39 sa zaposlenih od jedan do devet radnika, i svega 6 srednjih preduzeća sa zaposlenih 50 do 249 radnika, ostvaren je ulupan prihod od 111,7 miliona maraka što je 12 posto više ngo predhodne godine. Rast dohotks povećan je 44,3 posto, smanjenje gubitaka za 38, rast prosječne zarade za 7,6, broja zaposlenih 6,3 i smanjenje vrijednsoti uvoza za čak 53,3 posto.

U istom periodu ras rashoda bilježi stopu od 8,9 posto, obaveza 9,9, potraživanja 13,9 i smanjenje vrijednosti izvozaza 49,6 posto.

Na ovoj sjednici većinom glasova pozicije, nakon uvodnog izlaganja koga je dala načelnica za finansije Tijana Brkić, prihvaćen je i Izvještaj o izvršenju budžeta u prošloj godini u kome su budžetski prihodi ostvareni u iznosu od 8.219,964 konvertibilne marke. To je 90,3 posto od plana, a 4,5 više u odnosu na ostvarenje u 2018. godini.

Budžetski izdaci ostvareni su u iznosu od 8,852.017 maraka što je 97,2 posto od plana i 19,1 posto više nego u prethodnoj godini. Deficit od 632.053 maraka pokriće se ove godine smanjenjem tekuće budžetske potrošnje i izdataka za nefinansijsku imovinu.

PRAVA BORACA, RVI I CIVILNIH ŽRTAVA RATA

Ova 39. po redu sjednica Skupštine opšine imala je i dosta drugih tačaka dnevnog reda. Među njima je i razmatranje i usvojanje Informacije o sprovođenju zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite boraca, invalida rata i porodica poginulih boraca tokom 2019.

Prema pozitivnim zakonskim i drugim propisima, rekla je načelnica Odjeljenja za opštu upravu Andrijana Nešković, borci posljenjeg Odbrambeno-otadžbinskog rata imaju pravo na borački dodatak, neknadu odlikovanim, zdravstvenu zaštitu i druga prava oko ostvarivanja zdravstvene zaštite, poseban staž u dvostrukom trajanju, prioritet pri zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju i druga prava u skladu sa posebnim propisima.

Ova prava koristi 2182 borca, od čega 1265 u prvoj kategorji, 135 u drugoj, 131 u trećoj i tako redom do sedme kategorije u kojoj je 182 borca.

Borački dodatak na mjesečnom nivou od prve do zaključno sa petom kategorijom koristi 933 borca, dok borački dodatak na godišnjem nivou prve i druge katagorije prima 649 boraca.

Tu su i prava RVI i porodica poginulih boraca, civilnih žrtava rata ratne torture.

POPULACIONA POLITIKA DAJE REZULTATE

Odbornici su razmatrali i prihvatili i informaciju o mjerama populacione politike tokom 2019.

Prema iznesenim podacima u cilju stimulisanja nataliteta tokom prošle godine roditelji 68 novorođene djece primili su po 500 maraka na ime jednokratne novčane pomoći.

Uz to, na 12 zaprimljenih zahtjeva bračni parovi koji se liječe od steriliteta više od tri godine, pozitrivno je odghovoreno i isplaćivano od 1000 do 1500 maraka.

PROLAZ IZVJEŠTAJIMA JAVNIH USTANOVA

Uobičajeno je da se u prvim mjesecima tekuće godine razmatraju i usvajaju izvještaji o radu u prošloj godini javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opštine. I ovoga puta to su izvještaji Doma zdravlja „Dr Zoran Mitrović“, Dječijeg vrtića „Bambi“, Centra za socijalni rad, Turističke organizacje, Centra za kulturu „Radenko Mišević“, Narodne biblioteke „Vojislav Lubarda“ i JP „Komrad“.

Usvojene su i informacije o radu tokom 2019. Opštinske boračke organizacije, Udruženja RVI, Osnovne škole „Sveti Sava“, Srednjoškolskog centra „27. januar“ i Pravobranilaštva RS – Sjedište zamjenika u Foči.

Tekst i foto: Sreten Mitrović