Raspisan konkurs za dodjelu stipendija

20.01.2021.

ROGATICA – Komisija za dodjslu stipendija pri kabinetu načelnika opštine u Rogatici raspisala je konkurs za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2020/2021. godinu.

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti sa područja opštine na prvom ciklusu studija koji su prvi put upisani u odgovarajuću godinu studija a da nisu stariji od 28 godina.

Prioritet kod dodjele stipendija, reče predsjednica Komisije Ivana Nikolić, imaju studenti koji studiraju pedagogiju, veterinu, farmaciju, medicinu, matematiku, fiziku i informatiku kao deficitarna zanimanja na području opštine.

Uz bodove koji se dobijaju iz tzv. „opštih uslova“, u čemu je uspjeh u prethodnom školovanju na prvom mjestu, kandidati za stipendiju dobijaju i dodatne bodove ako su djeca iz porodica poginulih boraca i RVI i porodica sa troje i više djece. Pravo na dodatne bodove imaju i kandidati koja ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i studenti sa invaliditetom. Plus bodove imaju i djeca bez oba roditelja i ako su iz porodice sa dva i više studenata. Rok za prijavu na konkurs je 2. februar.

U nacrtu budžeta za ovu godinu, koji treba da se usvoji do kraja januara, za stipendije namijenjeno je 190.000 maraka. To je za 35.000 više nego prošle godine kada je za 149 studenata isplaćeno rekordnih 149.000 maraka ili za skoro 100.000 maraka više nego što je isplaćeno 2016. godine.

Tekst i foto: Sreten Mitrović