Saopštenje za javnost načelnika opštine Novo Goražde

02.02.2021.

Poštovani,

Posljednjih nekoliko sedmica svjedoci smo postojanja orkestrirane medijske kampanje koja se sprovodi posredstvom određenih medijskih kuća, a koja ima za cilj da uruši teško izgrađen kredibilitet koji, nakon dužeg vremenskog perioda opština Novo Goražde uživa u javnosti, ali i da stvori zabunu, kako među stanovništvom opštine Novo Goražde, tako i na republičkom i državnom nivou.

Nemali broj medija je u više navrata, objavio vijesti iz Novog Goražda, čiji sadržaj upućuje na zaključak da se zabranjuje održavanje konstitutivne sjednice Skupštine opštine Novo Goražde, od strane načelnika opštine. U plasiranim poluvijestima takođe se navodi da je na inicijativu jednog dijela odbornika održana čak i konstitutivna sjednica, iako je ista zakazana suprotno zakonu, te održana bez prisustva svih odbornika i ostalih lica koja bi istoj trebala prisustvovati.

Sve ovo je objavljeno ne konsultujući se i ne uzevši izjave, od predstavnika izvršne vlasti Opštine, iako se kroz sadržaj objavljenih tekstova i video priloga upravo pominje ta izvršna vlast, kao faktor koji onemogućuje održavanje konstitutivne sjednice.

Cilj nam je da ovim putem razjasnimo široj javnosti, šta se u proteklom periodu u Novom Goraždu objektivno dešavalo po pitanju konstituisanja Skupštine opštine Novo Goražde, kako se iz pogrešnog izvještavanja medija, ne bi desile neke teže posljedice po funkcionisanje opštinskih organa vlasti.

Jedina istina je, da je 13.01.2021. godine, lice koje je po zakonu ovlašćeno da sazove konstitutivnu sjednicu SO-e Novo Goražde istu i sazvalo, poštujući zakonski rok od 30 dana od dana potvrđivanja rezultata izbora za njeno sazivanje. Lice ovlašćeno za sazivanje konstitutivne sjednice SO-e je predsjednik SO-e iz njenog starog saziva, a saglasno odredbama člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi, on ima obavezu da to učini tokom gore pomenutog roka. Članom 152. istog Zakona propisano je da, ako se Skupština ne konstituiše u roku od tri mjeseca od dana potvrđivanja rezultata izbora, ona će se raspustiti na osnovu odluke Narodne skupštine Republike Srpske, a na prijedlog Vlade Republike Srpske. Uzevši u obzir pomenuti član 152. Zakona, lice koje saziva konstitutivnu skupštinu je, dakle, prilikom određivanja termina njenog održavanja vezan samo rokom od tri mjeseca od dana potvrđivanja rezultata izbora, što je u konkretnom slučaju 15.03.2021. godine.

Poštujući taj rok, konstitutivna sjednica je sazvana za 25.02.2021. godine. Razlozi za ovakvo zakazivanje leže u činjenici da nikakva hitnost u održavanju nije ni potrebna, jer Opština već ima usvojen budžet za ovu godinu, usvojene određene programske godišnje akte, usvojenu odluku o stopi poreza na nepokretnosti za 2021. godinu, dok sa druge strane Opštini prijeti realna opasnost da par lica sa kriminalnom prošlošću, iskoriste ovaj prelazni period formiranja skupštinske većine, tako što će na brzinu sebi dodijeliti enormne novčane naknade i tako ugroziti stabilnost i onako opterećenog budžeta,čime bi se nanijela šteta svim našim građanima.

U konkretnom slučaju, na nelegalno zakazanoj i održanoj sjednici 22. januara 2021. godine od strane jednog dijela odbornika pokušane su usvojiti kvaziodluke o raznim naknadama za funkcionere SO-e, stalna i povremena skupštinska tijela, koje bi samo u ovoj godini opteretile Budžet za dodatnih 110.000,00 KM.

O nezakonitosti njihovih radnji svjedoči i činjenica da je čak i Vlada Republike Srpske posebnim Zaključkom obavezala jedinice lokalne samouprave na racionalno trošenje finansijskih sredstava u tekućoj godini i sugerisala da se neisplaćuju naknade za komisije. No, kriminalci za to ne haju…

Ovim putem želimo po ko zna koji put naglasiti, da je u protekle četiri godine, ukupni dug opštine Novo Goražde, racionalnim trošenjem i domaćinskim raspolaganjem, smanjen za 2.776.178,47 KM. Pored vraćanja dugova u istom periodu, uspjeli smo da provedemo razne projekte u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 KM.

Krajem 2016. godine protiv opštine je bilo pokrenutih 198 sudskih postupaka, a početkom 2021. godine nemamo ni jedan, redovno se isplaćuju plate radnicima i budžetskim korisnicima, a krajem 2016. godine kasnilo se sa isplatom sedam plata, Opštinskoj upravi je osam mjeseci bila isključena struja…

Odlučni smo u namjeri da nećemo dozvoliti nova zaduživanja već prezadužene Opštine, čvrsto opredijeljeni za dalje unapređenje društveno-ekonomskog razvoja.

Opština je kod nadležnog Ministarstva pokrenula postupak nadzora nad zakonitošću akata koje donosi ovaj paralelni i nelegitimni organ vlasti, a dok se Ministarstvo ne izjasni o istom problemu, apelujemo da mediji ne nasjedaju na plasiranje neistina određenih odbornika, koji imaju izrečene presude, zbog raznih krivičnih djela, te protiv kojih se i dalje vode krivični postupci.

Mila Petković