Novo u Rudom – Bolnička strana kutak za omor i rekreaciju

09.07.2021.

RUDO – Prije Drugog svjetskog rata pored crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Rudom nalazila se i zgrada crkvenog doma.

Uz to što su služile za zadovoljenje crkvenih potreba, prostorije ove zgrade korišćene su i za aktivnosti tadašnjeg sokolskog društva u Rudom.

Ratna razaranja mimoišla su crkveni dom koga su poslijeratne vlasti pretvorile u bolnicu, a okomitu stranu i uzvišenje koje je pratilo zgradu, nazvato je bolnička strana.

Sa razvojem Rudog kao sjedišta opštine, izgrađena je i nova zgrada i u nju smješten dom zdravlja uz gašenje bolnice.

O staru zgradu bolnice dugo su se otimsli opština i crkva.

Pravda je pobijedila, reče predsjednik Crkvenog odbora Gojko Toploić. Zgrada bolnice vraćena je crkvi, ali ostalo je ime bolnica, a okomito zemljište tik uz nju, „bolnička strana“ o čijem održavanju niko nije vodio računa. I tko već godinama. Zbog toga je ona postala ruglo grada. Tu je dominirao korov svih mogućih vrsta, šiblje pa čak i divlje šljive džanarike.

Da se i to pitanje napokon riješi, Crkveni odbor odlučio je da kroz akcije vjernika i drugih Ruđana koji vole svoje mjesto i njegov ljepši izgled, pokrenuli su akciju za uređenje bolničke strane.

Na prvoj, koja je još jednom potvrdila da se može sve kad se hoće, bolnička strana je očišćena od najvećeg dijela divljeg rastinja, a na maloj zaravni na kojoj su svojevremeno vježbali članovi soKolskog društva, dodao je predsjednik Topalović, napravili smo mini kutak za odmor odraslih i igru djece, a da se ne govori o promjeni slike okoliša bivše „bolnice“.