Zabilježeno u prolazu – Glasinačke rode

05.08.2021.

ROGATICA – Već više godina na jednm od električnih stubova srednje kilovoltne mreže na Glasinačkom polju. u naselju Bjelosavljevići, nedaleko od Sokoca, sa lijeve strane puta Podromanija – Rogatica tokom proljeća i ljeta gnijezdi se i izvodi porod, par bijelih roda.

Nakon što podigne mlade ptiće već sa prvim jesenjim danima, ovaj par ptica selica, za koje Sokočani kazuju da im je sa njihovim dolaskom krenulo na svim poljima, napušta surovu klimu glasinačkog polja u podnožju Romanije i odlazi u toplije krajeve. Vraća se u isto gnijezdo u proljeće. I tako iz godine u godinu.

Ovih dana u njihoom gnijezdu već je gužva. Sa puta se vidi četiri-pet ptica, od kojih je najmanje jedna stalno odsutna. Ide po hranu koju obezbjeđuje po sve suvljim baruštinama glasinačkog polja.

Zanimljivo je da će Glasinac dobiti još jedno gnijezdo roda. Par njih nekoliko stotina dalje od starog gnijezda počeo je da gradi novo. Opet je lokacija električni stub sa lijeve strane puta prema Rogatici, ali je nešto bliži putu što dokazuje da rodama ne smeta tunjava kamiona i drugih vozila koja danonoćno prolaze ovim sve frekventnijim magistralnim putem, rekoše žitelji Bjelosavljevća.