SO-e Rogatica – Budžet ide po planu

01.09.2021.

ROGATICA – Redovna sjednica SO-e Rogatica protekla je danas u znaku razmatranja i usvajanja izvještaja o izvršenju budžta opštine za period januar – juni tekuće godine.

Prihodi u opštinskoj kasi ostvareni su u visini od 3 miliona i 675.717 maraka ili 50,2 posto od plana za cijelu godinu. Tu je, rečeno je na sjednici, preko 23 posto manje u odnosu na izvršenje u istom periodu prošle godine.

U izvršenju budžetskih prihoda porezi su zastupljeni sa 60,4 posto, dok su neporeski prihodi ostvareni sa 31,3 posto. Ostalo su grantovi, prihodi od nefinansijske imovine i ostali sa niskim procentima ostvarivanja prihoda.

Što se tiče finnsijskih izdataka oni su ostvareni sa 3 miliona 432.673 maraka ili 46,8 posto od plana za cijelu godinu, pa je budžetski suficit ostvaren u iznosu od 243.084 maraka što se u godini kad još djeluje pandemija virusa korona smatra pozitivnim kretanjem, rečeno je na sjednici, koja je zatim protekla u razrješenju postojećih i imenovanju novih vršioca dužnosti direktora i članova upravnih odbora jednog broja javnih ustanova čiji je osnovač opština.

Tako je razriješen dosadašnji i imenovan novi-stari vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad Marina Ćosović, Centra za kulturu i sport „Radenko Mišević“ Slaviša Bojović, Dječijeg vrtića „Bambi“ Nataša Duvnjak i Doma zdravlja „Dr Zoran Mitrović“ doktor Siniša Milješić.

U ovim javnim ustanovama i Turističkoj organizaciji opštine razriješeni su dosadašnji i izabrani novi članovi upravnih odbora. Radi se o po tri člana za koje nije glasao ni jedan od 6 danas prisutnih odbornika koji čine opoziciju u ovom sazivu Skupštine opštine, ali su za razrješenja svi glasali.

Tekst i foto: Sreten Mitrović