Iz ŠG „Sjemeć“ Rogatica – Godina bolja od prethodne

29.03.2022.

ROGATICA – I pored pandemije virusa korona koja je zajedno sa ostalim akutnim i hroničnim bolestima prouzrokovala 22.712 sati ili čak 2839 radnih dana bolovanja, i u sječivom etatu preko 80 posto prisutnih slučajnih užitaka od kojih se morala čistiti šuma, Šumsko gazdinstvo (ŠG) „Sjemeć“ u Rogatici i prošlu 2021. godinu, pokazali su podaci Završnog računa, i u fizičkom i u finansijskom pogledu okončalo je sa pozitivnim rezultatima i boljim od prethodne 2020. godine..

Fizički obim proizvodnje šumskih drvnih sortimenata gledano u cjelini izvršen je sa preko 95 posto od plana za cijelu godinu pri čemu je sječa četinara ostvarena sa 102 posto. Podbacila je sječa i realizacija lišćara. Odsječeno je 12.808 kubnih metara ili 74,6 posto od planiranih 16.785 kubnih metara, rekao je tehnički direkktor Gazdinstva Milomir Ećimović.

Četinara je planiorano da se odsiječe 48,764, a odsječeno 49.845 kubika u čemu su dominirali trupci sa 106.7 posto.

Kod lišćara, kazuje još Ećimović, podbacila je proizvodnja trupaca od hrasta i bukve koji su ostvareni sa svega 22, odnosno 34 posto i da nije bilo povećane sječe i posebno realizacije ogrijeva od 121,5 posto, lišćari bi u „crno“ zavili ovu proizvodnju, a time bi i finansijski uspjeh „Sjemeća“ bio znatno lošiji.

Ukupan prihod Gazdinstva bio je nešto veći od 7,500.353 maraka ili skoro dva preocenta više od plana. Rashodi su ostvareni sa 7,404.520 maraka koliko je i planom predviđeno a čista dobit je ostvarena u visini od 35.833 maraka što je za više od 20 puta od 1.753 maraka ostvarenog u prethodnoj 2020. godini, rekla je rukovodilac ekonomskih poslova u „Sjemeću“ Lauzarela Đerić.

Za izgradnju i modernizaciju uz asfaltiranje šumskih kamionskih putava, dodala je ona, „Sjemeć“ je uložio 190.000, za izradu šumsko-privredne osnove za narednih deset godina 153.000, za obnovu šuma pošumljavanjem 13,2 hektara goleti po osnovu proste reprodukcije i drugih šumsko-uzgojnih radova utrošeno je više od 500-000 maraka, a kupljen su i tri nove motorne pile.

Tokom godine „Sjemeć“ je imao prosječno angažovanih 191 radnika i za lična primanja, u čemu su bruto plate, topli obroci, regresi i ostale naknade, i troškove proizvodnje isplaćeno je preko 80 posto ukupnog prihoda uz prosječn zaradu radnika od 844 marke mjesečno.