Iz ŠG „Sjemeć“ Rogatica – Ambiciozan plan uz nešto manju sječu

07.04.2022.

ROGATICA – Tek što su usvajanjem završnog računa arhivirali uspješno okončanu 2021, u Šumskom gazdinstvu „Sjemeć“ svu pažnju usmjerili su na tekuću 2022. poslovnu godinu u kojoj su planovi i dalje ambiciozni, ali i upozoravajući. Redovna i vanredna sječa drvnih soprtimenata, reće vršilac dužnosti direktora Gazdinstva Mladen Lakić, primjenjujući obaveze iz prve od 10 godina nove Šumsko-privredne osnove planirana je ukupna sječa drvnih sortimenata u visini od 61.962 kubna metara. To je za 178 kubika manje od prošlogodišnjeg plana sa čijom realizacijom uz postojeće troškove se uspjelo opstati na „zelenoj grani“ i pozitivnim poslovnim rezultatima.

Plan sječe četinara ove godine u odnosu na prošlu veći je za 1714, a lišćara manji za 1892 kubna metara. Trupaca od četinara, koji su najzastupljenija i najvažnija sječiva struktura, plan je da se odsiječe 38038 kubnih metara. To je za 1887 kubnih metara više od prošlogodišnjeg plana, a 1340 kubika više od odsječenih 36.698 u toj godini.

Slična situacija je kod lišćara. Planirano je da se odsiječe 11484 kubnih metara u čemu je dominantan ogrijev sa planiranom sječom od 4328 kubika. Prošle godine plan sječe ove vrste drveta bio je 13376 a odsječeno je 12806 kubika u čemu je ogrijev bio 41 posto.

Sve u svemu, reče još Lakić, ušlo se u turbulentnu godinu i samo uz efikasan rad i maksimalnu štednju na svim pozicijama može se nadati dobrom na njenom kraju.

Što se tiče ostalih dijelova plana on se sastoji od bioloških investicija u okviru kojih se, po osnovu proste reprodukcije planira pošuljavanje goleti na svega 1,9 hektar (lani 11 ha), popunjavanje postojećih kultura na 0,6 hektara, prašenje, okopavanje i čišćenje od korova na po 24 i njega prirodnog podmlatka na 137 hektara.

I ove godine radiće se novi kamionski putevi. Plan je da se izgradi 5,2 kilometra novih kamionkih puteva i rekonstrukcija postojećih, uz asfaltiranje, 2,6 kilometara među kojim je 1,5 kilometara Klančić – Crkcvine i crkve Svetog Jovana Krstitelja u šumama Devetaka, te put Osovo – Despotovići i Pašić Kula – Grionik u dužini od 830, odnosno 590 metara.

Biće ulaganja i u nabavku novih osnovnih sredstava. Tu je kupovina osam novih motornih pila, jedna auto dizalica i jedno vozilo skip-rovokopač, ali ipak najviše sreddstava od ostvarenog ukupnog prihoda čija osnova je prodaja i realizacija drvnih sortimenata, otići će u plate i ostala lična primanja 191 zaposlena radnika, koliko ih je bilo na evidenciji sa 31. martom ove godine.

Ono što je važno, naglašava direktor Lakić, je činjenica da je prvo tromjesečje ove godine i pored otežanih uslova za rad, zbog zime i donekle epidemije korona virusa, ostvareno sa pozitivnim rezultatima po svim parametrima. Ako je vjerovati onoj „da se po jutru dan poznaje“, ide nam još jedna uspješna poslovna godina.